Volver a la vista general

Escuela: relación gay Duran Renkema viola fundación

Het is voor het eerst dat een docent van een christelijke school zijn ontslag wegens een homoseksuele relatie aanvecht. Renkema heeft de zaak ook aangekaart bij de Commissie Gelijke Behandeling.

Vrijdag 14 oktober stonden de leerkracht en de schoolvereniging tegenover elkaar voor de kantonrechter in Leiden, waar Renkema eiste dat zijn schorsing wordt opgeheven en hij zo snel mogelijk weer aan de slag mag op de gereformeerde Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest.

De advocaten van Renkema vinden dat de schoolvereniging discrimineert door een docent met een homorelatie te willen ontslaan. Hoewel de school Renkema vanaf het eerste gesprek voorhield dat hij weg moest omdat hij koos voor een homoseksuele relatie, is volgens zijn advocaten nooit onderbouwd waarom Renkema de grondslag van de school daarmee zou hebben geschonden. Ook wezen de advocaten op de dubbelhartigheid van de school: een homoseksueel moet weg, terwijl een medewerker met een buitenechtelijke verhouding of een echtscheiding mag blijven.

Homoseksualiteit, ongetrouwd samenwonen, echtscheiding en overspel zijn zondes in de ogen van de gereformeerde kerk, maar die situaties leiden bij de GPO-WN niet altijd tot ontslag. Tijdens de rechtszitting werd duidelijk dat de afgelopen jaren leraren van de GPO-WN zijn gescheiden of ongehuwd zwanger geraakt, die niet zijn ontslagen. Zij hebben echter toegegeven dat ze een ‘fout’ hebben gemaakt.

Advocaat van de schoolvereniging mr. Sietse Voogt zegt dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) scholen de ruimte geeft om zelf te bepalen ‘wat de grondslag inhoudt’, en dat de schoolvereniging dus ook de vrijheid heeft er een bepaalde seksuele moraal op na te houden. De school maakt naar zijn mening dan ook geen verboden onderscheid op het ‘enkele feit’ van biseksualiteit.

Als onderdeel van de grondslag wordt volgens de school aan leerlingen geleerd dat seksualiteit een gave van God is, die volgens de gereformeerde leer verbonden is aan een duurzame relatie tussen man en vrouw, gebaseerd op onderlinge trouw en liefde. Met het oog op de grondslag mag de school van leerkrachten verwachten dat zij de gereformeerde identiteit in woord en daad en op een geloofwaardige wijze aan de leerlingen overdragen, stelde mr. Voogt tijdens de zitting.

‘De docent heeft in zijn leven keuzes gemaakt die met deze grondslag niet verenigbaar zijn. Daarbij kan de school er ook niet omheen dat de door hem gemaakte keuzes – die hij in het openbaar verdedigt – tot in detail ter kennis zijn gebracht aan de ouders en inmiddels in de media door hem breed zijn uitgemeten’.

De advocaat van de schoolvereniging stelt daarmee vast dat ‘in alle nuchterheid’ geconstateerd moet worden dat ‘een vruchtbare samenwerking in het licht van de grondslag niet meer tot de mogelijkheden behoort’ en dat Renkema daarom ‘inmiddels niet meer op een geloofwaardige wijze kan optreden als identiteitsdrager van de grondslag’.

De school betreurt dat het tot een rechtszaak is gekomen en zegt ‘zo liefdevol mogelijk’ met deze gevoelige kwestie te zijn omgesprongen. Maar een geëmotioneerde Duran Renkema zei aan het slot van de zitting dat anders te hebben beleefd. ‘Er zijn veel mooie, lieve woorden gesproken, maar ook daarmee kun je iemand kapotmaken’.

Duran Renkema wil zelf graag op korte termijn weer aan de slag in de Dr. K. Schilderschool. ‘Het klinkt misschien gek, maar ik hou van die school’. Renkema stelt dat hij nog steeds als ‘identiteitsdrager’ van de school kan functioneren. Zijn homoseksuele relatie zou hem daarbij niet in de weg zitten. Renkema staat ‘rotsvast’ achter het geloof dat de Dr. K. Schilderschool aanhangt. ‘Ik vraag niet om begrip, maar om niet te oordelen over mijn situatie’.

De Leidse kantonrechter doet op 2 november a.s. uitspraak.

Véase también:

Leidsch Dagblad – ‘Homoseksuele leraar heeft werkverhouding verstoord’

Reformatorisch Dagblad – School verdedigt schorsing homoseksuele docent voor rechter

Zie voor meer informatie ons dossier STEUN DURAN RENKEMA