Volver a la vista general

Un profesor gay gana su primer juicio

In zijn vonnis oordeelt de kantonrechter dat de school ten onrechte geen openhartig en inhoudelijk gesprek met Renkema heeft gevoerd over de vraag of hij, nu hij een relatie is aangegaan met een man, nog geloofwaardig als docent kan functioneren. De school kon dan ook niet oordelen dat er sprake was van de zogenaamde ‘bijkomende omstandigheden’ op grond waarvan een homoseksuele docent volgens de wet mag worden ontslagen.

De enkele-feitconstructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) bepaalt dat scholen in het bijzonder onderwijs docenten en leerlingen weliswaar niet mogen wegsturen of weigeren wegens het ‘enkele feit’ van hun seksuele gerichtheid, maar wel op grond van bijkomende omstandigheden.

COC-voorzitter Vera Bergkamp is opgetogen over de uitspraak: ‘Dit is een geweldige overwinning voor Duran. Als eerste homoseksuele docent durfde zijn ontslag door een gereformeerde school aan te vechten en terecht wordt hij nu door de rechter in het gelijk gesteld’.

Afschaffing enkele-feitconstructie

Volgens Bergkamp toont de rechtszaak de urgentie aan van de afschaffing van de enkele-feitconstructie.

‘Zolang de enkele-feitconstructie bestaat, zullen scholen als die van Duran blijven proberen om, met de wet in de hand, homoseksuelen te weigeren of weg te sturen. Ook deze rechterlijke uitspraak maakt niet duidelijk welke ‘bijkomende omstandigheden’ aanleiding kunnen zijn voor ontslag. De enige manier om homoseksuelen in het bijzonder onderwijs wettelijke zekerheid te bieden is afschaffing van de enkele-feitconstructie’.

Renkema zegt zelf over de uitspraak: ‘Dit is een pak van mijn hart. Hoewel ik overtuigd was dat het recht zou zegevieren, brengt zo’n procedure veel druk en onzekerheid met zich mee. Dat is nu achter de rug. Laat dit een duidelijk signaal zijn aan andere scholen die overwegen om homoseksuelen weg te sturen. Iedereen die heeft meegeleefd: uit de grond van mijn hart bedankt!’

Renkema heeft zijn zaak ook aanhangig gemaakt bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Die zitting staat begin december gepland.

_Renkema’s zaak wordt behartigd door mr Liesbeth Berkouwer en mr Itse Gerrits van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Het advocatenkantoor neemt daarvoor genoegen met de opbrengst uit giften. U kunt een gift overmaken op rekeningnummer 51.88.61.457 ten name van COC Nederland, o.v.v. STEUN DURAN. Giften zijn aftrekbaar van de belasting en komen direct ten bate van de juridische ondersteuning van de zaak van Duran._

Lees HIER het vonnis van de kantonrechter.

Zie voor meer informatie ons dossier STEUN DURAN RENKEMA.