Volver a la vista general

Los efectos a largo plazo de las ASG son beneficiosos para los estudiantes

De onderzoekers van het Family Acceptance Project van de San Francisco State University hebben 245 lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren onderzocht. Het blijkt dat de impact van een GSA met name groot is als het gaat om het creëren van een veilig gevoel op school. Dit effect wordt vergroot als een school strikte anti-discriminatieregels opstelt om pesten op school tegen te gaan en leerkrachten traint in het omgaan met verbale en fysieke bedreiging en geweld op school.

‘De afgelopen tijd zijn er verschillende LHBT-jongeren in het nieuws gekomen, die zelfmoord hebben gepleegd vanwege hun seksuele gerichtheid. Omdat zij hiermee gepest werden’, zegt onderzoeker Russell Toomey. ‘De uitkomsten van ons onderzoek wijzen erop dat de Gay-Straight Alliance een belangrijk onderdeel is van een school om de geestelijke gezondheid van jongeren te verbeteren. Daarnaast is het ook goed voor hun schoolprestaties en verdere academische carrière. Maar de GSA moet niet gezien worden als de enige manier waarop scholen een veilige omgeving voor iedereen kunnen creëren. Het is duidelijk dat ook andere ondersteuning nodig is’.

In Nederland zijn GSA’s geïntroduceerd door COC Nederland. Inmiddels zijn er al vele tientallen scholen in heel het land met een GSA. Zie voor alle informatie: GSA.