Volver a la vista general

ANUNCIO: Educación gay para escuelas cristianas

Nu scholen verplicht aandacht moeten besteden aan seksuele diversiteit en seksualiteit, willen de christelijke homo-organisaties hun lesmethode Homo in de klas opnieuw onder de aandacht brengen van christelijke scholen.

De lesmethode Homo in de klas maakt homoseksualiteit bespreekbaar op een manier die aansluit bij de identiteit van christelijke scholen.

‘De lessenserie laat christelijke homo’s en lesbiennes in hun verscheidenheid zien zonder daarover een oordeel te geven’, zegt voorzitter Jeroen Windhorst van CHJC.

De laatste maanden groeit de interesse voor de lesmethode. ‘Veel christelijke scholen zijn beleid aan het ontwikkelen ten aanzien van homoseksualiteit’, laat voorzitter Wielie Elhorst van het LKP, weten.

Nu voorlichting over seksuele diversiteit en seksualiteit opgenomen zal worden in de kerndoelen van het onderwijs, roepen de christelijke homo-organisaties deze scholen op om daar nu vaart achter te zetten.

Seguridad

Op dit moment krijgen jaarlijks ruim tweeduizend leerlingen op gereformeerde en protestants-christelijke scholen les aan de hand van de lesmethode Homo in de klas.

Voorlichting over homoseksualiteit is cruciaal. Lesbische en homoseksuele jongeren voelen zich vaak onveilig op school en hebben meer dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten last van gevoelens van depressie. Ook blijken zelfmoordgedachten onder hen vaker voor te komen, nog vaker zelfs onder gelovige jongeren.

De christelijke homo-organisaties willen scholen helpen aan een veilig klimaat te werken.

Homo voor de klas

De doelstelling van de lesmethode Homo in de klas is om leerlingen kennis te laten maken met het thema homoseksualiteit, vooroordelen weg te nemen, de taboesfeer te doorbreken, leerlingen bewust te laten nadenken over seksuele identiteit en hen te helpen met liefde en respect om te gaan met homoseksuele leerlingen, medewerkers en andere homoseksuelen.

Dat gaat, zo blijkt al jarenlang, het beste als je als leerling ook iemand kunt ontmoeten die zélf homoseksueel is. Christelijke scholen kunnen christelijke homo’s en lesbiennes uitnodigen voor een gesprek in de klas van hart tot hart.

‘Ik heb zelf ook lessen gedraaid en ik merk telkens weer dat juist het directe gesprek, van gezicht tot gezicht, de meeste indruk maakt op leerlingen’, zegt voorzitter René Venema van ContrariO.
ANUNCIO: Educación gay para escuelas cristianas
De lesmethode Homo in de klas is ontwikkeld door LKP, CHJC en ContrariO in samenwerking met het gereformeerd identiteitsplatform van de vier scholen voor gereformeerd voortgezet onderwijs, en mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De christelijke homo-organisaties werken sinds 2008 samen aan diverse projecten om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in christelijke kringen

Zie voor alle informatie Homo in de klas.