Volver a la vista general

Encuesta MOVISIE: empeora la salud de las personas LGBT

In 2010 concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat homoseksualiteit ‘steeds gewoner is, maar nog altijd niet gewoon’. Toch hebben LHB’s nog steeds veelvuldig te maken met onbegrip, discriminatie, uitsluiting en geweld vanwege hun seksuele voorkeur.

De gevolgen daarvan zijn zichtbaar in de gezondheidsstatistieken. Zo blijkt uit een analyse door MOVISIE van ruim 100 recente Nederlandse en internationale wetenschappelijke artikelen dat LHB’s onder andere meer last hebben van angst- en stemmings¬stoornissen, vaker suïcidaal zijn, meer risico lopen op seksueel overdraagbare ziekten, en ongezonder leven. Eén van de oorzaken lijkt te zijn dat zij vaker te kampen hebben met stress door discriminatie, pesterijen en geweld.

Risicogroepen en beschermende factoren

Op basis van het onderzoek concludeert MOVISIE dat vooral jongeren, ouderen en mogelijk ook LHB’s uit traditionele gemeenschappen het meest kwetsbaar zijn.

Het onderzoek laat ook zien dat er beschermende factoren zijn, zoals zelfacceptatie, steun van familie en van LHB-leeftijdgenoten, samenwonen met een partner, sporten en een veilig klimaat op school.

Recomendaciones

De gezondheidszorg moet beter toegankelijk worden voor LHB’s, zo bevelen de onderzoekers aan. Dat kan door het vergroten van de deskundigheid van de professionals in de gezondheidszorg op dit terrein. Een betere inschatting van de risico’s kan worden bereikt door seksuele voorkeur op te nemen in grootschalige bevolkingsonderzoeken. Degenen die met kwetsbare groepen LHB’s werken moeten ook meer ondersteuning krijgen.

Publicatie

De resultaten van het literatuuronderzoek naar de gezondheid van LHB’s staan samengevat in de praktische brochure Salud uit de serie _Handreiking homo-emancipatie_.
Encuesta MOVISIE: empeora la salud de las personas LGBT
De brochure eindigt met aanbevelingen voor verder onderzoek en adviezen aan gemeenten, instellingen en professionals.

U kunt de brochure HIER downloaden of bij MOVISIE bestellen voor € 7,00.