Volver a la vista general

Subvención específica para reforzar la política local LGBT COC Limburgo

Dit in de vorm van het ‘Koploperplan 2012-2014’ met de projecten ‘Veilige School’ en ‘Niemand buitenspel’, op voorwaarde dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het bedrag van minimaal € 60.000,- ter beschikking stelt voor dezelfde periode aan de gemeente.

Het COC Limburg heeft in de periode 2008-2011 in de gemeente Maastricht het projectplan ‘Veilige School’ uitgevoerd. Dit project richt zich op het vergroten van de veiligheid en bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksuelen en lesbiënnes op scholen voor het voortgezet onderwijs met name door middel van het geven van voorlichtingen. Alle scholen voor het voortgezet onderwijs in Maastricht nemen hieraan deel. Op 31 december 2011 loopt deze overeenkomst af. Dit in acht nemende, hebben de 18 koplopergemeenten, waaronder Maastricht, op 25 januari 2011 een brief gestuurd aan minister Marka van Bijsterveldt van OCW om mogelijkheden te verkennen om extra inzet vanuit het rijk na deze periode mogelijk te maken.

Er zijn positieve resultaten behaald in het kader van de koploperovereenkomst; een verlenging zou verdere ontwikkeling en inbedding van deze resultaten in regulier beleid beter mogelijk moeten maken.

Het ministerie OCW heeft laten weten verder te willen inzetten op het lokale emancipatiebeleid voor lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBTs) na 2011. Dit heeft geleid tot de formulering van een nieuwe intentieverklaring, die op 6 juni 2011 ondertekend is door alle 18 koplopergemeenten. Op 5 oktober zijn daar 22 gemeenten aan toegevoegd. Naast Maastricht en Heerlen zijn nu ook Sittard-Geleen en Venlo als Limburgse gemeenten vertegenwoordigd.

Maastricht gaat samen met de gemeente Heerlen en nieuwkomer Sittard-Geleen, met het COC Limburg om tafel zitten om te bekijken wat er samen in de periode 2012 t/m 2014 zou opgepakt kunnen worden. Een voortzetting en versteviging van het project ‘Veilige School’ is daarbij gewenst. Daarnaast is er, doordat dit project reeds vier jaren loopt en daarmee al enige inbedding heeft plaatsgevonden, een mogelijkheid om een tweede project te laten uitvoeren. COC Limburg heeft in dit kader het idee aangedragen voor het pilot-project ‘Niemand buitenspel!’, waarbij sociale acceptatie en veiligheid van LHBT’s bij sportverenigingen (met name voetbalclubs) wordt aangekaart. Met deze twee projecten wil COC Limburg graag aan de slag.

Het COC Limburg heeft in overleg met de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen het ‘Koploperplan 2012-2014’ opgesteld en ingediend bij het college van burgemeester en wethouders dat nu bij de drie genoemde gemeenten ter beoordeling voorligt. De gemeente Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen slaan de handen ineen richting ministerie van OCW, om samen met COC Limburg de succesvolle inzet voor lokaal LHBT-emancipatiebeleid in de periode 2012-2014 te versterken.