Volver a la vista general

Reglamento sobre la información obligatoria victoria sobre los jóvenes

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd om de kerndoelen voor primair- en voortgezet onderwijs aan te passen op het gebied van seksualiteit en seksuele weerbaarheid.

Het ontwerpbesluit zal nu eerst voor advies aan de Raad van State gezonden worden. Naar verwachting zal het voorstel in april aan de Eerste en Tweede Kamer worden gezonden. Het streven is om het besluit per 1 augustus 2012 in werking te laten treden.

Overwinning

‘De school is vaak geen veilige omgeving voor LHBT’s’, zegt Bergkamp. ‘De helft van alle scholieren zegt dat je op school maar beter niet uit de kast kunt komen. Zelfmoordcijfers liggen onder LHBT-jongeren tot vijf maal hoger dan onder heterojongeren. Voorlichting is dus bittere noodzaak’.

‘Terwijl bijna alle homojongeren meer voorlichting over homoseksualiteit willen, krijgt tweederde van de middelbare scholieren dat nooit. Dat gaat nu eindelijk veranderen. Dat is een kroon op de jarenlange lobby van het COC, maar vooral een overwinning voor homoseksuele en transgenderjongeren’.

Llame a

Minister Van Bijsterveldt vroeg de laatste tijd regelmatig aandacht voor de vrijheid die zij scholen wil geven bij voorlichting over homoseksualiteit.

‘Die nadruk op vrijheid is overbodig en onevenwichtig, want scholen hebben net zo goed de wettelijke plicht om een respectvol klimaat te creëren waarin LHBT’s veilig zichzelf kunnen zijn’, zegt COC-voorzitter Bergkamp. ‘Vrijheid bij het invullen van de lesstof geldt voor alle verplichte lesstof. Er is geen reden om dat juist in bij voorlichting over homoseksualiteit zo te benadrukken’.

Bergkamp roept het kabinet dan ook op om de verantwoordelijkheid van scholen voor de veiligheid van LHBT’s in de regeling expliciet te benadrukken. Verder wil de belangenorganisatie dat expliciet wordt aangegeven dat ook het creëren van tolerantie en acceptatie van transgenders tot de doelstellingen behoort.

Jarenlange strijd

Het COC pleit al jaren voor verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit op elke school. Die oproep werd in december 2009 overgenomen door het parlement, toen een grote Kamermeerderheid stemde voor een motie van D66. In april 2011 besloot minister Van Bijsterveldt om deze motie niet uit te voeren. COC Nederland startte daarop een nationale internetpetitie en voerde een grootschalige publieksactie tijdens de Amsterdamse Gay Pride. Op 16 november 2011 besloot de minister om voorlichting alsnog verplicht te stellen.

Zie:

Rijksoverheid – Aanpassing kerndoelen onderwijs