Volver a la vista general

Educación fuera del armario": el enfoque de Nimega funciona en las escuelas

Nijmegen heeft de afgelopen tien jaar veel geïnvesteerd in dit thema via voorlichting in het onderwijs. Uit de cijfers blijkt dat de Nijmeegse seksuele diversiteitsaanpak van SchoolsOUT! een positief effect heeft op de sociale veiligheid. Deze aanpak is daarom een belangrijk thema tijdens het congres ‘Onderwijs uit de kast’ op 31 mei 2012 in Concertgebouw De Vereeniging. Alle betrokken partijen, bestaande uit het hele Nijmeegse onderwijs, de gemeente, GGD Regio Nijmegen en de homo-organisaties ondertekenen dan gezamenlijk een convenant om met kracht met dit beleid door te gaan en de veiligheid in het onderwijs te vergroten.

Acceptatie van seksuele diversiteit

In Nijmegen moeten alle kinderen, jongeren, medewerkers en docenten zich op school veilig en geaccepteerd voelen. Acceptatie van seksuele diversiteit en een bijbehorend zichtbaar positief schoolklimaat dragen daar in belangrijke mate aan bij. SchoolsOUT! vergroot sinds 2002 actief de sociale veiligheid op scholen, maakt seksuele diversiteit bespreekbaar en integreert dit in het onderwijs. In Nijmegen doen alle scholen voor voortgezet onderwijs mee. In 2011 heeft de gemeente Nijmegen het project uitgebreid naar het ROC en het primair onderwijs.

Praktisch vertaling van landelijke wensen

De aanpak in Nijmegen loopt landelijke voorop als het gaat om beleid en voorlichting over seksuele diversiteit in het onderwijs. Minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, is van mening dat alle scholen in Nederland aandacht moeten schenken aan dit thema. De Tweede Kamer heeft dit in het begin van dit jaar massaal ondersteund. Maar hoe doen scholen dat in praktijk? Tijdens het congres ‘Onderwijs uit de kast’ maken de bezoekers via theater, lezingen, debattafels en een expertmarkt grondig kennis met de Nijmeegse aanpak van SchoolsOUT!. Zo gaat men naar huis met zinvolle en praktische ideeën om het holebi-beleid in de eigen school, gemeente of regio verder vorm te geven. Tijdens de lezingen worden unieke onderzoeksgegevens van GGD Regio Nijmegen gepresenteerd over de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Deze gegevens zijn uniek, omdat het geen steekproef betreft, maar alle tweede en vierde klassers zijn bevraagd.

Inscríbete

Op http://www.schoolsoutweb.nl/onderwijsuitdekast kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor het congres ‘Onderwijs uit de kast’ over seksuele diversiteit op school. Op de site is ook alle actuele informatie over de congresorganisatie te vinden.

Véase también:

Landelijk dagcongres seksuele diversiteit op school in Nijmegen