Volver a la vista general

Lanzamiento de GSA Naturally Together

In de Gay-Straight Alliantie Natuurlijk Samen werken de initiatiefnemers – het kenniscentrum discriminatie Art.1, antidiscriminatie bureau RADAR, kenniscentrum Movisie, het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken, ouderenbond ANBO, COC en Politie in roze en blauw – samen met zo’n 30 maatschappelijke organisaties.

De GSA is ontstaan vanuit het idee dat iedereen, of die persoon nu homo, hetero of iets anders is, het recht heeft op veiligheid in zijn of haar wijk. Door de inzet van verschillende projectactiviteiten en een eigen website wil de GSA Natuurlijk Samen actief werken aan preventie en bescherming van LHBT’ers in de buurt.

Projectactiviteiten zullen erop gericht zijn de interactie tussen bewoners te stimuleren en initiatieven voor empowerment van LHBT’s te bevorderen. Daarnaast worden praktische instrumenten voor lokale instellingen en overheden toegankelijk gemaakt en aanzetten gegeven om gemeenschappelijke doelen en acties te formuleren. Het doel is om een wijk te realiseren waarin alle bewoners zichzelf kunnen zijn en elkaar kennen, randvoorwaarden om gezamenlijk een veilige buurt te creëren.

De website kan gezien worden als een centrale schakel waar allerhande informatie met betrekking tot de buurt en veiligheid kan worden gevonden.

Voor professionals zal een breed scala aan middelen geboden worden om handelend op te kunnen treden, zoals een sociaal calamiteitenplan, een database met voorbeelden van ‘good practises’ en een nationaal convenant.

Voor LHBT’ers en wijkbewoners zal de site informatie beschikbaar stellen hoe om te gaan met onveilige situaties en mogelijkheden bieden om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van de eigen wijk. Zo zal de site informatie over adressen, links en andere websites bevatten en komt er een forum waar ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

De GSA Natuurlijk Samen wil op deze manier gemeenten, verschillende betrokken instellingen en gedupeerden concrete handvatten bieden om te voorkomen dat homoseksuelen worden weggepest.

Binnenkort is er meer te vinden op de websites:
NatuurlijkSamen.org
SamenNatuurlijk.org

Of volg ons op:
Facebook.com/natuurlijksamen
Twitter @natuurlijksamen

_De Gay-Straight Alliantie Natuurlijk Samen is opgezet in samenwerking met zo’n 30 maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen en wordt actief ondersteund door kenniscentrum Movisie, Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken, ouderenbond ANBO, COC en Politie in roze en blauw_.