Volver a la vista general

Los centros escolares trabajarán en la educación sobre diversidad sexual

140 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen de komende twee jaar met steun van OCW op experimentele basis aan de slag met voorlichting over seksuele diversiteit. De geselecteerde scholen gaan zich inzetten om een veilig en tolerant schoolklimaat te creëren, ook voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren. Scholen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om aan deze pilot deel te nemen.

Tolerante school
 
De verwachting is dat de meeste scholen vanaf schooljaar 2012-2013 aandacht zullen besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Scholen hebben aangegeven behoefte te hebben concrete handvatten om hier invulling aan te geven.
 
Minister Van Bijsterveldt heeft daarom in overleg met de sectororganisaties besloten scholen de mogelijkheid te geven om in te tekenen op de pilot. Doel is om aan de slag te gaan met een aantal methoden van bijvoorbeeld het COC, Contrario en de GGD en te onderzoeken welke methoden het best werken voor een veilige en tolerante school, zodat ook andere scholen er hun voordeel mee kunnen doen.
 
De deelnemende scholen besteden natuurlijk aandacht aan seksualiteit en seksuele diversiteit in de lessen, maar daar blijft het niet bij. Er is ook aandacht voor seksuele diversiteit in het contact tussen ouders en school. Verder organiseert de school activiteiten waar leerlingen en docenten in bijvoorbeeld debat en rollenspelen zich uitspreken tegen pesten en discriminatie. Ook zorgt de school dat leerlingen over seksuele diversiteit kunnen spreken met een vertrouwenspersoon.
 
Kerndoelen
 
Het kabinet heeft in februari 2012 besloten aandacht voor seksuele diversiteit op scholen verplicht te stellen. De Rijksoverheid bepaalt op hoofdlijnen welke stof leerlingen moeten beheersen aan het einde van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school.
 
Deze hoofdlijnen zijn geformuleerd in de zogenaamde kerndoelen. Voor het verplicht stellen van aandacht voor seksuele diversiteit op scholen is een wijziging van deze kerndoelen nodig. Scholen mogen vervolgens zelf bepalen hoe ze aan de kerndoelen willen voldoen.
 
Het kabinet zet zich in om de kerndoelen nog dit jaar aan te passen. Momenteel ligt een voorstel van het kabinet bij de Raad van State om ‘aandacht voor seksuele diversiteit’ toe te voegen aan de kerndoelen.
 
Aanmelden
 
Vooruitlopend op de verplichting zijn veel scholen al aan de slag. Voor scholen die mee willen doen aan de pilot is ruim 1.2 miljoen beschikbaar. Scholen kunnen zich tot en met 31 juli aanmelden. Selectie voor deelname gebeurt op volgorde van inschrijving. Aanvullende informatie en aanmeldformulieren zijn beschikbaar via de websites van de VO-raad en PO-raad.
 
[Bron: Ministerie van OCW]