Volver a la vista general

El escultismo estadounidense sigue prohibiendo los homosexuales

De Amerikaanse scouting (BSA) blijft verboden voor homoseksuelen die voor hun geaardheid uitkomen. Dat heeft het bestuur van de organisatie, waarbij bijna vier miljoen mannen en jongens zijn aangesloten, besloten na twee jaar onderzoek van een commissie. Bij Scouting Nederland is overigens iedereen – ongeacht seksuele gerichtheid – wel welkom.

Prominente leden van de organisatie hebben aangedrongen op opheffing van het verbod voor homo’s, maar die actie heeft dus geen succes gehad. Volgens medewerkers van Boy Scouting of America (BSA) geniet het verbod brede steun onder de leden.

Het anti-homobeleid van de Amerikaanse scoutingorganisatie is geen papieren zaak, maar wordt daadwerkelijk toegepast. Half juli werd een scout in Missouri die gedurende het zomerkamp waaraan hij deelnam uit de kast kwam door de kampleiding naar huis gestuurd en uit de organisatie gezet.

Het Amerikaanse federale Hooggerechtshof bepaalde in 2000 dat particuliere organisaties zoals de BSA het recht hebben hun eigen eisen voor lidmaatschap te stellen. Het Hooggerechtshof voegde daar overigens aan toe dat het uitsluiten van homoseksuelen wel gevolgen kan hebben voor het verlenen van overheidssubsidies, namelijk in die staten waar het voeren van non-discriminatiebeleid een subsidievoorwaarde is.

Scouting Nederland laat vanwege dit nieuws over de Amerikaanse zusterorganisatie op de eigen site weten dat bij Scouting Nederland ‘iedereen, ongeacht geaardheid, welkom’ is.  Scouting Nederland besteedt zelfs aandacht aan het onderwerp homoseksualiteit in trainingen voor vrijwilligers, in de boeken voor de jeugdleden (15+) en trainingsboeken voor leidinggevenden. Scouting Nederland betreurt het besluit van de Amerikaanse zusterorganisatie, respecteert die wel, maar heeft de wens dat het eigen homo-standpunt op termijn door de wereldorganisatie en alle aangesloten landen gedragen wordt.