Volver a la vista general

NJR ofrece información sobre las organizaciones juveniles LGBT

De Nationale Jeugdraad (NJR) presenteert een scan op het gebied van LHBT-jongerenorganisaties en -initiatieven. Om in kaart te brengen hoeveel organisaties in Nederland actief zijn voor LHBT-jongeren deed NJR onderzoek.

Verdeeld over Nederland werden er 99 initiatieven van 71 verschillende organisaties gevonden. De organisaties zijn overzichtelijk in beeld gebracht op een online kaart. Hieruit blijkt dat veel activiteiten plaatsvinden in de Randstad. Niet-Randstedelijke gebieden blijven hierin duidelijk achter. De resultaten van de scan zijn te vinden op http://www.njr.nl/lhbtverkenning en zijn aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De scan werd gestart naar aanleiding van '.open up'. Deze campagne stond de afgelopen drie jaar in het teken van a

how to get your ex girlfriend back more…

cceptatie van seksuele diversiteit door jongeren. Het bleek dat er nog veel moet gebeuren op dit gebied. Uit de scan kwam onder andere naar voren dat er per regio een groot verschil is in beschikbare instanties en initiatieven. Zo worden er in de grote steden veel meer initiatieven ontplooid in het belang van homo-emancipatie en ondersteuning van LHBT-jongeren, terwijl hieraan ook in de kleinere steden behoefte is.

De website laat een overzichtelijke landkaart zien met organisaties en initiatieven verdeeld per regio. De kaart toont per organisatie en initiatief de doelgroep, activiteiten, bezoekers etc. Daarnaast zijn de beschikbare contactgegevens weergegeven. Alle informatie is ook in boekvorm te downloaden.

Met deze verkenning van het veld van LHBT-organisaties kan het ministerie van OC&W het LHBT-jongerenbeleid verder vormgeven.

[Bron: NJR]

zp8497586rq