Volver a la vista general

Buma, cabeza de lista del CDA, en contra de la educación LGBT obligatoria

Als het aan CDA-lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma ligt, worden scholen niet verplicht om LHBT-voorlichting te geven. Dat zegt Buma in een interview met jongerenkrant 7Days.

“Ik vind dat een school zelf moet beseffen hoe belangrijk het is om er goede voorlichting over te geven. We geven al zo veel regels aan scholen”, aldus de CDA-lijsttrekker.

COC Nederland heeft lang gelobbyt om de verplichte LHBT-voorlichting erdoor te krijgen en de Tweede Kamer heeft er meerdere keren met moties bij Onderwijsminister Van Bijsterveldt op aangedrongen. Uiteindelijk is de CDA-minister daarmee akkoord gegaan, waardoor de verplichte LHBT-voorlichtin

Cómo reconquistar a tu ex

g later dit schooljaar zal worden ingevoerd.

Dat de voorlichting belangrijk is, daar twijfelt Buma niet aan. Wel zet hij zijn vraagtekens bij het nut van de verplichting. “Je hebt er niks aan als scholen met een zuur gezicht voorlichting gaan geven terwijl ze dat eigenlijk niet willen.”

De opmerkingen van de CDA-lijsttrekker staan overigens haaks op de antwoorden van zijn partij op de GayVote-stellingen. Daarin laat het CDA namelijk weten sterk voor de invoering van verplichte LHBT-voorlichting te zijn en ook voor het monitoren daarvan door de Onderwijsinspectie.

[Fuente: COC NL]

zp8497586rq