Volver a la vista general

Las organizaciones políticas juveniles firman la declaración rosa

De politieke jongerenorganisaties ondertekenen vandaag een verklaring waarin de veiligheid van LHBT-jongeren centraal staat. De verklaring is een initiatief van Expreszo. 

Hoewel de jongerenorganisaties die Nederland rijk is het niet allemaal eens zijn over de middelen, is het gezamenlijke doel nu duidelijk: een veilige leefomgeving voor en sociale acceptatie van LHBT-jongeren.

Met deze verklaring willen de betrokkenen duidelijk maken dat er in Nederland een brede coalitie is die op wil komen voor onze veiligheid. Overal. Bijzonder is dat ook de christelijke jongerenorganisaties van het CDA (CDJA) en de ChristenUnie (PerspectieF), zich aansluiten bij de roze verklaring.

Volgens Expreszo-voorzitter Mark Reichwein is er met name bewust contact gezocht met CDJA en PerspectieF. “We willen hiermee laten zien hoe breed ons initiatief gedragen wordt. De christelijke partijen worden vaker als minder homovriendelijk bestempeld. We laten hiermee zien dat ons doel om jongeren ongeacht hun seksuele oriëntatie veilig kunnen opgroeien, studeren, werken en sporten, breed gedeeld wordt.”

De verklaring stelt dat het ‘onacceptabel is dat jongeren op school niet uit de kast durven komen vanwege discriminatie en onwetendheid’. Aanleiding voor deze conclusie is een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 2010 waarin staat dat drie op de tien scholieren denken dat homojongeren gepest worden als ze uit de kast komen. Naast de christelijke organisat

how to get your ex girlfriend back

ies, is de verklaring ook ondertekend door de jongerenorganisaties gelieerd aan de VVD (JOVD), SP (ROOD), PvdA (Jonge Socialisten), D66 (Jonge Democraten), GroenLinks (Dwars) en Partij voor de Dieren (PINK). 

De jongerenorganisatie van de SGP tekent niet mee. maar voorzitter Jacques Rozendaal laat in een verklaring wel weten waardering te hebben voor het Expreszo-initiatief. De SGP-jongerenorganisatie wil echter de 'eigen koers en bewoordingen kiezen als het gaat om homoseksualiteit en alle politieke gevoeligheden rondom dit dossier'. Maar evenals Expreszo delen de SGP-jongeren het uitgangspunt ‘dat elke jongeren, ook al voelt die zich anders dan anderen, toch veilig kan opgroeien zonder discriminatie en geweld om het feit dat hij of zij andere gevoelens heeft.’

De hele Roze Verklaring is hier te downloaden. Je kan er vandaag ook over lezen in Trouw. Vandaag wordt ook het ‘grote’ Roze Stembusakkoord gepresenteerd. Expreszo is erg trots op de verklaring, de komende weken bieden we meer ruimte voor de Nederlandse politiek.

[Bron: Expreszo]

zp8497586rq