Volver a la vista general

La FNV y el COC se alían para trabajar en la aceptación del colectivo LGBT en el lugar de trabajo

In veel bedrijven is de sfeer op de werkvloer nog steeds onveilig voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) werknemers. FNV en COC Nederland gaan daarom de komende drie jaar samen werken aan de verbetering van de sociale veiligheid en acceptatie van LHBT’s op het werk. Het project richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf (MKB) en personeel in het lagere kader van grote bedrijven.

De komende drie jaar levert dit  diensten, producten en services op die sociale veiligheid en acceptatie van LHBT op de werkvloer bevorderen. Denk hierbij aan roze netwerken, een aanbeveling in de Stichting van de Arbeid, een training voor MKB-ondernemers over diversiteit en een inclusieve werkvloer.

Uit onderzoek door EIM Panteia in opdracht van de FNV in 2011 blijkt dat de helft van alle LHBT-medewerkers in het MKB deels of volledig in de kast zit. Daartegenover staat dat slechts negen procent van de MKB-werkgevers denkt dat er werknemers zijn die hun geaardheid op het werk geheimhouden.

Projectleider FNV/COC Werkvloeralliantie Marcelina Oosthoek: “Werkgevers denken vaak dat homoseksualiteit niet speelt in hun bedrijf, terwijl het personeel verwacht dat de werkgevers iets doen aan de sociale onveiligheid van LHBT’s op de werkvloer. Het is een rare patstelling. Want als mensen niet uit de kast komen, hoe kan een bedrijfsleiding dan weten dat er wel degelijk, ook bij hen, iets aan de hand is?”

Uit hetzelfde onderzoek bleek dat in meer dan de helft van de onderzochte bedrijven homograppen worden gemaakt. Dit wordt als hinderlijk ervaren door LHBT-werknemers. Het vergroot hun gevoel van onveiligheid en maakt dat ze wel twee keer nadenken voor ze eerlijk voor hun geaardheid uitkomen.

Werkgeversorganisatie AWVN is als toehoorder aanwezig bij de samenwerking tussen FNV en COC. AWVN zorgt ervoor dat LHBT-medewerkers ook vanuit werkgeversperspectief zichtbaar worden en niet alleen vanuit de vakbeweging en vanuit LHBT-belangenbehartiging.

Marcelina Oosthoek: “Zichtbaarheid is vaak een eerste grote stap. Maar de condities voor LHBT’s om zichzelf te kunnen zijn op de werkvloer worden meestal bepaald door de bedrijfsleiding. Door het onderwerp eens open en eerlijk te bespreken met werknemers en collega’s is er vaak al een hele wereld gewonnen.”

De samenwerking tussen FNV en COC is een vervolg op de samenwerking tussen FNV en Workplace Pride die zich de afgelopen jaren heeft ingezet om LHBT-netwerken binnen grote bedrijven, multinationals en grote overheidsinstellingen te stimuleren. Zij hebben een toolkit ontwikkeld om vanuit HRM en vanuit de eerstelijns managers het klimaat op de werkvloer positief te beïnvloeden. Deze toolkit is nog steeds te bestellen op Uitdekastwerktbeter.nl.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zal ook voor de komende drie jaar deze zogeheten homo-hetero allianties ondersteunen ter bevordering van acceptatie voor LHBT. De samenwerking van FNV en COC richt zich specifiek op de werkvloer.

De FNV/COC Werkvloeralliantie hoort graag van werknemers in het MKB en van personeel zonder managementfunctie in grote bedrijven wat zij denken dat bij hen op de werkvloer moet gebeuren om LHBT-zaken te kunnen bespreken. Heb je positieve (of negatieve) ervaringen op je werk omdat je lesbo, homo, bi of transgender bent, of heb je gewoon een hele sterke mening over hoe je homoseksualiteit bespreekbaar kunt maken bij collega’s, bedrijfsleiding of klanten, laat het ons weten. Samen kunnen we praktische oplossingen bedenken om de Nederlandse werkvloer veiliger te maken voor iedereen. Meld je aan bij [email protected] onder vermelding van je contactgegevens en het soort werk dat je doet.

[Fuente: COC NL]

 

 

 

zp8497586rq