Volver a la vista general

La enseñanza obligatoria a su alcance

Demissionair minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, Emancipatie) stuurde vandaag de regeling over verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit naar de Tweede Kamer. Voorlichting op elke Nederlandse school komt daarmee binnen handbereik.

‘We juichen het toe dat de minister haar belofte nakomt,’ reageert COC-directeur Koen van Dijk. Tijdens een spoeddebat kort vóór het zomerreces beloofde Van Bijsterveldt verplichte voorlichting voor het eind van 2012 in te voeren.

‘LHBT-jongeren hebben het vaak zwaar op school. Voor hen is deze regeling een overwinning,’ aldus Van Dijk.

Ongeveer tweederde van middelbare scholieren krijgt op school nooit voorlichting over homoseksualiteit. Volgens 81 procent van de homojongeren zou juist voorlichting bijd

how to get your ex back

ragen aan een betere positie voor homoseksuelen (gegevens van NJR, Sociaal en Cultureel Planbureau).

Het COC voerde jarenlang actie voor verplichte LHBT-voorlichting. Dat gebeurde onder meer met een grote publieksactie tijdens Amsterdam Gay Pride 2011 en een nationale internetpetitie die door duizenden Nederlanders werd getekend.

De verplichte voorlichtingsregeling is neergelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Anders dan bij hogere wetgeving, treedt een dergelijke regeling in principe in werking als een meerderheid in de Staten-Generaal daartegen binnen een periode van enkele weken geen bezwaar aantekent. Recent bleek bij de ondertekening van het Roze Stembusakkoord dat alleen CDA, ChristenUnie en SGP nog tegenstander van verplichte voorlichting zijn.

[Fuente: COC NL]

zp8497586rq