Volver a la vista general

El apoyo a los jóvenes LGBT podría ser mejor

Zelfmoordpogingen komen onder lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren (LHBT-jongeren) veel meer voor dan onder andere jongeren. Op 10 oktober presenteren MOVISIE en COC Nederland daarom een nieuwe website, iedereenisanders.nl. Op deze website krijgen LHBT-jongeren tips over hoe zij beter in hun vel kunnen komen te zitten bijvoorbeeld door ontmoetingen met andere LHBT-jongeren. Ook steun vanuit ouders, hulpverleners en andere vertrouwenspersonen is belangrijk bij het voorkomen van suïcidaal gedrag. “Het wordt tijd dat volwassenen hun verantwoordelijkheid gaan nemen bij de preventie van zelfmoord onder LHBT-jongeren”, aldus MOVISIE en COC.

Onder lesbische, homo- en bi-jongeren is het aantal zelfmoordpogingen vijf keer hoger dan onder hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ook onder transgender jongeren lijkt suïcide veel voor te komen. Waarom komt suïcidaal gedrag zo vaak voor onder deze groep? Hanneke Felten, onderzoeker bij MOVISIE: “Wat LHBT-jongeren voor hun kiezen krijgen is niet mis: het gevoel anders te zijn, piekeren over wie je het wel kan vertellen en wie niet, angst voor uitsluiting maar ook discriminatie, pesten en geweld. Veel LHBT-jongeren lopen hier lange tijd in hun eentje mee rond. Opmerkelijk vaak blijken de volwassenen om hen heen het niet in de gaten te hebben. Terwijl dit voor pubers erg zware problemen zijn, te zwaar om helemaal alleen mee te dealen”. Projectleider Judith Schuyf: vult aan “Bij de huisarts, mentor of schoolmaatschappelijk werker durven veel van deze jongeren niet aan te kloppen. Ze weten niet of deze professionals hun seksuele voorkeur of genderidentiteit accepteren. Ook zijn jongeren vaak bang dat hun geheim wordt doorverteld”.

Mini-symposium
MOVISIE en COC Nederland willen suïcidaal gedrag onder LHBT-jongeren aanpakken. Het onderwerp staat centraal tijdens een minisymposium in Utrecht op 10 oktober 2012. Experts op het gebied van suïcidaal gedrag, jeugdgezondheid en LHBT-jongeren geven adviezen: Prof. Dr. Theo Dorelijers, Dr. Erik Jan de Wilde, Marianne Steijnis, Drs. Thomas Wormgoor en Isjed Hussain. Bekende rolmodellen gaan met jongeren in gesprek. Hiervoor hebben hun medewerking toegezegd: tv-presentator Mirella van Markus, presentator en programmamaker Sipke Jan Bousema, zangeres Raffaëla Paton, cabaretier Wart Kamps, schrijfster Véronique Renard en voormalig profvoetballer Wensley Garden. Zij zullen op dit symposium gezamenlijk de website iedereenisanders.nl lanceren.

make money
make money online

Iedereen is anders
Met de nieuwe website, iedereenisanders,nl, willen MOVISIE en COC Nederland jongeren ondersteunen bij het vinden van gezonde manieren om met stress en spanning om te gaan. De website is in nauwe samenwerking met LHBT-jongeren ontwikkeld en biedt allerlei tips over alles wat een LHBT-jongere moet weten om goed in zijn vel te zitten: hoe ga je om met twijfels? Wat doe je als je gepest wordt? Waar ontmoet je andere jongeren? En waar kun je professionele hulp vinden? Felten: “Maar jongeren kunnen dit niet alleen. Ook ouders en professionals zijn nodig. Zo wordt door volwassen nog wel eens gezegd dat ‘homo’s zich niet allemaal apart moeten organiseren’. Het ontmoeten van andere LHBT jongeren blijkt echter juist cruciaal in het voorkomen van suïcide te zijn. Volwassenen zouden daarom vanuit het oogpunt van suïcidepreventie LHBT jongeren moeten stimuleren om andere jongeren zoals zij te ontmoeten in plaats van dit te ontmoedigen.” Bekijk hier de trailer: Trailer: iedereen is anders

‘Ik wou dat ik dood was’
MOVISIE presenteert op 10 oktober ook de nieuwe publicatie ‘Ik wou dat ik dood was. 10 vragen over suïcidepreventie onder lesbische, homo-, bi- en transgender jongeren’. Deze handreiking helpt professionals om suïcidaal gedrag onder LHBT-jongeren te voorkomen. Deze publicatie is te downloaden en te bestellen via www.movisie.nl/publicaties.

Symposium, website en publicatie zijn tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

zp8497586rq
zp8497586rq