Volver a la vista general

Enschede: Café educativo sobre educación LGBT

Op 15 november a.s. verzorgen COC Twente-Achterhoek en AOb Roze (de LHBT-afdeling van de Algemene Onderwijsbond) in Enschede een Onderwijscafé voor personeel in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Vanaf december 2012 wordt wetgeving van kracht die voorlichting over seksuele diversiteit (waaronder homo- en transsseksualiteit) verplicht stelt. Dit stelt scholen en onderwijspersoneel voor de concrete vraag: hoe gaan wij om met seksuele diversiteit? Is wat we doen al genoeg?

Een veilige schoolomgeving voor LHBT-leerlingen én docenten is erg belangrijk. Hierin vinden COC Twente-Achterhoek en AOb Roze elkaar. Daarom organiseren beide organisaties samen een Onderwijscafé om op een luchtige manier ervaringen en tips uit te wisselen. Hoe ga je om met een coming out in de klas? Wat doe je tegen pesterijen? En op welke manier gaan ‘roze’ collega’s om met hun identiteit en hun manier van lesgeven?

De onderwijsdag

woodcraft woodworking

t size-full wp-image-11194″ title=”Onderwijscafe Enschede” src=”https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2012/10/Onderwijscafe-Enschede.jpg” alt=”” />Op donderdag 15 november a.s. – inloop vanaf 15.30 uur, start programma om 16.00 uur –  is al het personeel van primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs van harte welkom om samen op zoek te gaan naar de mogelijke antwoorden op bovenstaande vragen. Bij Café Rich (Walstraat 2-4 in Enschede) begint de middag met een korte ontvangst door AOb Roze en COC Twente-Achterhoek. Peter Dankmeijer, directeur en oprichter van EduDivers (kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit), geeft daarna een korte presentatie over voorlichting in het onderwijs. Na een vragenronde gaan de aanwezigen aan de slag met prikkelende stellingen.

De website van COC Twente-Achterhoek wordt in aanloop naar de bijeenkomst steeds bijgewerkt met nieuwe informatie en eventuele aanvullingen op het programma. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via COC Twente/Achterhoek-Onderwijscafé.

zp8497586rq