Volver a la vista general

Los centros escolares deciden por sí mismos qué es la "diversidad sexual

Onderwijsminister Van Bijsterveldt geeft geen precieze definitie van de begrippen ‘seksuele diversiteit’ en ‘respectvol’, zoals die gebruikt worden in het nieuwe kerndoel voor het onderwijs over seksualiteit en seksuele diversiteit. De Senaatsfracties van CDA, PVV en GroenLinks hadden in een gezamenlijke brief daarom gevraagd.

CDA – Seksuele diversiteit

De leden van de CDA-fractie in de Eerste Kamer vinden het begrip 'seksuele diversiteit' een ‘veel te ruim begrip’. Daaronder vallen volgens het CDA namelijk ook ‘sadomasochisme, seksualiteit met beesten, pedofilie, necrofilie en wellicht nog andere varianten’. Het CDA acht het niet aannemelijk dat ‘de Nederlandse samenleving ermee gediend is dat deze met respect worden bejegend en dat respect daarvoor zelfs al op de basisscholen dient te worden aangeleerd’. Het begrip 'seksuele diversiteit' dient volgens de leden van de CDA-fractie dus nauwkeuriger worden omschreven.

Minster Van Bijsterveldt antwoordt dat ze de mening van de CDA-fractie deelt dat ‘excessen geen plaats binnen het onderwijs moeten krijgen’. De minister wijst er op dat het begrip ‘seksuele diversiteit’ in het ontwerpbesluit wel nader wordt aangeduid. “Het gaat om ‘homoseksualiteit, biseksualiteit en genderidentiteit. Sadomasochisme, seksualiteit met beesten, pedofilie en necrofilie vallen daar beslist niet onder’. Van Bijsterveldt vertrouwt op de ‘professionaliteit van docenten’ om hierin ‘wijs te opereren’ en geen plaats te geven aan ‘voornoemde buitensporigheden’.

Een ‘nadere beschrijving of inperking van het begrip seksuele diversiteit’ is volgens de minister echter ‘niet op zijn plaats gezien de aard en het karakter van de kerndoelen van het onderwijs’. “Het is de taak van de scho

orijen dog food recall 2010

len om te bepalen hoe zij, gebruikmakend van leermiddelen uitvoering geven aan alle aspecten die de kerndoelen omvatten”, stelt de minister.

PVV – Respectvol

De leden van de PVV-fractie in de Eerste Kamer vragen om een precieze definitie van het woord  'respectvol'. Zij vrezen dat masculiene subculturen in Nederland, die volgens hen vrouwen en homoseksuelen een eigen seksuele beleving ontzeggen, zullen zorgen dat er geen sprake is van een open debat.

Minister Van Bijsterveldt antwoordt dat ze ook hier geen precieze definitie kan geven. “Wel beoog ik met het begrip ‘respectvol’ tolerantie en acceptatie na te streven voor jongeren die lesbisch, homoseksueel, biseksueel en/of transgender zijn’, omdat dit volgens de minister ‘bijdraagt aan een veiliger schoolklimaat’.

GroenLinks – Genderidentiteit en Monitoring

De leden van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer willen van de minster weten of genderidentiteit ook onder de term seksuele diversiteit valt. Daarnaast heeft de fractie vragen over implementatie, monitoring en evaluatie van de kerndoelen.

Minister Van Bijsterveldt antwoordt dat genderidentiteit onder het begrip ‘seksuele diversiteit’, maar dat scholen zelf bepalen of en hoe ze dat onderwerp aanroeren. Er komt geen aparte monitoring en evaluatie van de implementatie van het nieuwe kerndoel. De minister laat weten dat dit wordt opgenomen in het reguliere toezicht van de Onderwijsinspectie.

COC Nederland heeft jarenlang gelobbyd om dit kerndoel voor het onderwijs ingevoerd te krijgen, omdat daarmee alle scholen verplicht zijn om aandacht te geven aan seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Naar verwachting wordt voorlichting daarover vanaf 1 december a.s. verplicht.

[Bron/Foto: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]

zp8497586rq