Volver a la vista general

El proyecto educativo LGBT de Nimega continúa tres años más

De gemeente Nijmegen heeft besloten om het LHBT-onderwijsproject SchoolsOUT met drie te verlengen tot minstens 2015. Sinds 2002 werkt de GGD Regio Nijmegen aan de bevordering van de acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren. Het project SchoolsOUT is vorig jaar van start gegaan op de basisscholen. Recente cijfers tonen aan dat intolerantie onder middelbare scholieren steeds verder daalt in Nijmegen. Daarom heeft het college besloten het project in 2013, 2014 en 2015 voor te zetten.

De GGD voert het project SchoolsOUT uit in nauwe samenwerking met COC Nijmegen, LHBT-jongerenorganisatie DITO en het onderwijs. Alle scholen in primair en voortgezet onderwijs en het ROC hebben in 2012 een convenant getekend om structureel tolerantie en sociale veiligheid rond seksuele diversiteit te vergroten.

make him love you even more

-1.jpg” alt=”” />

SchoolsOUT biedt Nijmeegse basis- en middelbare scholen de keuze uit verschillende voorlichtingsactiviteiten over seksuele diversiteit. Van ‘roze’ boeken in de schoolbibliotheek en theatervoorstellingen voor leerlingen, tot inspiratiedagen en deskundigheidsbevordering voor medewerkers van scholen. Een ander voorbeeld zijn de GSA's (‘Gay Straight Alliances), samenwerkingsverbanden tussen heteroseksuele en seksueel diverse leerlingen. Nijmegen heeft met vijf scholen het grootste aantal GSA's in Nederland.

De gemeente Nijmegen wil de discriminatie en onveiligheid van LHBT's tegengaan. Het verbeteren van de sociale infrastructuur is daarbij een speerpunt. Het project SchoolsOUT past binnen dit beleid, omdat het gericht is op het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden op scholen in Nijmegen. Hierdoor worden vooroordelen, discriminatie en de overheersende vanzelfsprekendheid van de heteronorm tegengegaan. Ook wil het SchoolsOUT de solidariteit en motivatie vergroten om seksuele diversiteit te steunen in de directe schoolomgeving.

[Bron: Gemeente Nijmegen]

zp8497586rq