Volver a la vista general

El COC quiere una política sólida contra el acoso escolar

COC Nederland wil dat de regering een stevig anti-pestbeleid gaat voeren om de situatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren op school te verbeteren. Dat schrijft COC-voorzitter Tanja Ineke vandaag, mede namens LHBT-jongerenorganisatie Expreszo, aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW.

In de brief wijst de COC-voorzitter er op dat ongeveer driekwart van de LHBT-jongeren te maken krijgt met ‘homopesten’ en andere antihomo-uitingen. De middelbare school is geen veilige plek voor jonge homo- en biseksuelen en suïcidecijfers liggen in deze groep tot vijf maal hoger dan gemiddeld. Volgens recent onderzoek is er een direct verband tussen homopesten en zelfmoord onder LHBT-jongeren. (Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, American Journal of Public Health.)

Het COC dringt er onder meer op aan dat de regering laat onderzoeken of scholen daadwerkelijk aan de slag gaan met voorlichting over LHBT’s, die sinds 1 december 2012 verplicht is. Ook wil het COC dat er in schoolboeken meer aandacht komt voor LHBT’s, dat er meer voorlichting komt in het middelbaar beroepsonderwijs en dat docentenopleidingen meer aandacht gaan besteden aan LHBT’s en het bestrijden van pesten.

Verder wil het COC dat de regering de ondersteuning van LHBT-jongeren op school intensiveert. Zo zou er op elke middelbare school een Gay-Straight Alliance (GSA) moeten zijn, een groepje van hetero- en LHBT-leerlingen die samen werken aan een LHBT-vriendelijk klimaat.

Het reguliere anti-pestbeleid zou volgens het COC gescand moeten worden op LHBT-sensitiviteit, want wat werkt tegen pesten wegens culturele achtergrond of handicap, werkt niet per definitie ook tegen pesten wegens seksuele voorkeur of genderidentiteit. Het COC pleit voor integraal pestbeleid waarbij alle docenten en betrokkenen in en rond de school worden ingezet, want ‘pesten verdwijnt niet met een eenmalige les van een uur.’

Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd de Tweede Kamer in maart te zullen informeren over een plan van aanpak voor pesten in het onderwijs.

Zie HIER de brief van het COC aan het ministerie van OCW.

[Bron: COC NL – Foto Staatssecretaris Dekker – Rijksoverheid.nl]

El COC defiende los derechos de las personas LGBT. Apoya usted al COC?