Volver a la vista general

Demasiada poca atención a las protestas gays en la carta de acoso Dekker

COC Nederland vindt dat er te weinig aandacht is voor het bestrijden van pesten van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) leerlingen, in de maandag verschenen brief over het pestbeleid van staatssecretaris Dekker.

‘Juist LHBT-leerlingen hebben buitenproportioneel veel last van pesten,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Het is een gemiste kans dat de brief zo weinig aandacht aan deze groep besteedt.’

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de LHBT-jongeren te maken krijgt met ‘homopesten’ en andere antihomo-uitingen. De middelbare school is geen veilige plek voor jonge homo- en biseksuelen en suïcidecijfers liggen in deze groep tot vijf maal hoger dan gemiddeld. Volgens recent onderzoek is er een direct verband tussen homopesten en het hoge zelfmoordpercentage onder LHBT-jongeren. (Bronnen: Sociaal en Cultureel Planbureau, American Journal of Public Health.)

Het COC stuurde de staatssecretaris en de minister van OCW op 28 februari jl. een brief met 10 samenhangende voorstellen om het pesten van LHBT-jongeren te bestrijden, waarvan er niet één onverkort in de brief is overgenomen.

In haar brief drong het COC er onder meer op aan dat de regering laat onderzoeken of scholen daadwerkelijk aan de slag gaan met voorlichting over LHBT’s, die sinds 1 december 2012 verplicht is. Ook wil het COC dat er in schoolboeken meer aandacht komt voor LHBT’s, dat er meer voorlichting komt in het middelbaar beroepsonderwijs en dat docentenopleidingen meer aandacht gaan besteden aan LHBT’s. Om pesten te voorkomen zou er volgens het COC meer aandacht moeten zijn voor een veilig klimaat voor LHBT’s op school.

In de brief van Dekker wordt uitsluitend opgemerkt dat de aanpak van pesten ‘sensitief’ moet zijn voor kwetsbare groepen, zoals LHBT-jongeren. De brief beschrijft niet hoe dat moet gebeuren.     

COC Nederland is positief over het feit dat een schoolbrede en structurele aanpak van pesten verplicht wordt. Ook het feit dat docenten zullen worden (bij)geschoold in de aanpak van pesten, is winst volgens het COC.

[Fuente: COC NL]