Volver a la vista general

Instituciones con Alfombra Rosa visibles en KiesvoorjeZorg.nl

Roze 50+ en KiesvoorjeZorg.nl hebben de krachten gebundeld en gaan vanaf vandaag samen inzichtelijk maken welke (thuis)zorginstellingen in Nederland structureel werken aan integratie en acceptatie van homoseksualiteit binnen hun organisatie.

Dit doen zij om vanaf nu de ruim 80 instellingen die het certificaat Roze Loper hebben verdiend zichtbaar te maken op KiesvoorjeZorg.nl door het tonen van de Roze Loper op de profielpagina van de zorginstellingen.

Waarom deze samenwerking?

KiesvoorjeZorg.nl heeft zich als doel gesteld om het zorgaanbod in Nederland zo transparant, volledig en inzichtelijk mogelijk aan te bieden aan de bezoekers van de website. Inzicht in welke instellingen actief bijdragen aan integratie en acceptatie van homoseksualiteit binnen de zorg is daar een belangrijk onderdeel van. Charley Beerman: “Door deze instellingen nog zichtbaarder te maken dragen we bij aan deze acceptatie”.

Roze 50+ echter vindt het belangrijk dat, behalve op RozeZorg.nl, ook andere partners laten zien dat ze tolerantie met betrekking tot seksuele diversiteit belangrijk vinden. Manon Linschoten: “Dit is precies waar we naar op zoek zijn; partners die de doelstelling van Roze 50+ onderschrijven en dit ook daadwerkelijk laten zien in hun communicatie-uitingen”.

Over Roze50+

Het Consortium Roze50+ is het samenwerkingsverband van ANBO, COC, MOVISIE en Vilans en maakt zich sinds 2005 hard voor het verbeteren van de positie van roze 50-plussers in zorg en welzijn.

De Roze Loper is één van de projecten waarmee het samenwerkingsverband dit doel willen bereiken.

Over KiesvoorjeZorg.nl

KiesvoorjeZorg.nl is in 2012 opgericht. In het eerste jaar is vooral veel onderzoek gedaan naar de zorgmarkt en de wijze waarop zorgbehoevende zich oriënteren op voor hen passende zorg.

Al deze inzichten zijn verwerkt in het design van de website en in de database opbouw. Op 11 januari 2013 is KiesvoorjeZorg.nl live gegaan voor de consument.

[Bron: Consortium Roze50+]