Volver a la vista general

El Consejo de Juntas se opone al proyecto de ley que suprime la construcción en un solo hecho

De Besturenraad is tegen het wetsvoorstel om de enkele-feitconstructie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling te schrappen. De koepel van christelijke scholen vindt dat scholen de mogelijkheid moeten behouden om openlijk homoseksuele docenten te weigeren. Die kunnen namelijk door hun leefwijze en persoonlijke opvattingen de identiteit en grondslag van de school niet geloofwaardig uitdragen. De Besturenraad pleit daarom voor het alternatief dat door de Raad van State is aangedragen.

Volgens de Besturenraad verstoort het wetsvoorstel om de enkele-feitconstructie te schrappen de balans tussen de grondrechten. Het wetsvoorstel gaat namelijk ten koste van het vrije benoemingsbeleid van bijzondere scholen. De Besturenraad wijst het gisteren ingediende wetsvoorstelvan D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks dan ook af en roept de politiek op om voor de alternatieve formulering te kiezen van de Raad van State.

De Besturenraad wijst er op dat de huidige AWGB scholen de ruimte biedt om onderscheid te maken als er sprake is van ‘bijkomende omstandigheden’ die er voor zorgen dat een school zijn grondslag niet kan verwezenlijken door het in dienst hebben of nemen van een personeelslid. De Besturenraad erkent dat er over deze bijkomende omstandigheden ‘veel onduidelijkheid’  bestaat.

Daarom pleit de Besturenraad voor de alternatieve formulering voor de huidige enkele-feitconstructie die door de Raad van State is voorgesteld. Die formulering geeft volgens de Besturenraad scholen de ruimte om eisen te stellen aan het personeel, zolang ‘deze eisen vanwege de aard van de onderscheiden specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgeoefend, een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormen, gezien de grondslag van de instelling en de houding van goede trouw en loyaliteit die nodig zijn voor de verwezenlijking daarvan’.

De Besturenraad beklemtoont de rol van de docent als ‘identiteitsdrager van de school’. “Om de indentiteit van de school geloofwaardig uit te dragen is het relevant dat persoonlijke overtuiging en leefwijze aansluiten bij de grondslag van de school”, stelt de Besturenraad. Alleen dan is er volgens de Besturenraad sprake van een balans tussen artikel 1 (non-discriminatie) en artikel 23 (onderwijsvrijheid) van de Grondwet.

COC Nederland wees het voorstel van de Raad van State al bij verschijnen af, omdat het geen einde aan de huidige onduidelijkheid maakt. Sterker nog: het is voor LHBT-docenten én -leerlingen ‘van de regen in de drup’. De formulering van de Raad van State maakt ontslag van een docent en het van school sturen van een leerling zelfs mogelijk als zij – ongeacht seksuele gerichtheid of genderidentiteit – bijvoorbeeld meevaren op de christelijke boot tijdens de Amsterdamse Canal Parade.

[Bron: COC NL & Besturenraad]