Volver a la vista general

Debate y presentación de investigaciones sobre el bienestar de los jóvenes

Op donderdag 26 juni a.s. wordt tijdens het Midzomergracht Festival in Utrecht het debat ‘Jezelf zijn in de jeugdzorg: kan dat?’ gehouden n.a.v. de presentatie van het onderzoek over homo- en biseksualiteit in de jeugdzorg ‘Het gaat niet over seks’. Aan het debat wordt namens COC Nederland deelgenomen door Manon van Linschoten, projectleider Zorg.

Tot nu toe was geen onderzoek gedaan naar hoe de jeugdzorg omgaat met homo- en biseksualiteit. In opdracht van Movisie zijn diverse jeugdzorgmedewerkers geïnterviewd voor het rapport ‘Het gaat niet over seks’. Jeugdzorgmedewerkers willen ingrijpen bij homofobie, maar blijken het vaak lastig te vinden om homoseksualiteit bespreekbaar te maken en missen kennis voor het begeleiden van jongeren die hiermee worstelen.

Op donderdag 26 juni a.s. tijdens het Midzomergracht Festival in Utrecht wordt het onderzoeksrapport gepresenteerd en gaan experts in debat over de vraag: hoe kunnen lesbische, homo en bi-jongeren zichzelf zijn in de jeugdzorg?

Het gaat niet over seks

Als een jongere in de residentiële jeugdzorg woont dan is dat de plek waar hij of zij thuis is. De plek waar idealiter alles besproken kan worden. Maar opvallend is dat de jeugdzorgmedewerkers bij een homovriendelijk klimaat vooral denken aan seksuele voorlichting of beleid rondom seksualiteit. Onderzoeker Sophie van Denzel: “Respectvol met elkaar omgaan heeft eigenlijk weinig met seks te maken. Het gaat over ruimte voor verschillen en jezelf niet anders voor te hoeven doen dan je bent.”

Hakken zijn verboden

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren in de residentiële jeugdzorg vervelende opmerkingen maken over homoseksuele mannen, lesbische vrouwen of biseksuelen. Jeugdzorgmedewerkers grijpen dan meestal in, want van homofobie zijn ze niet gediend. Maar het wordt lastiger wanneer jongens zich vrouwelijk of meisjes zich mannelijk gedragen. Zo vertelde éën van de groepswerkers dat een jongen op de groep geen hakschoenen mocht dragen omdat dit gezien werd als provocerend gedrag.

Anders of normaal

Een andere groepswerker vertelde dat na de aanmelding van een homojongen, gesproken werd over het aanpassen van de logeerregels. “Homo’s gaan met veel jongens naar bed, dus moest hij drie maanden wachten totdat hij zijn vriend mocht uitnodigen”, vond een collega. Toch vinden de meeste jeugdzorgmedewerkers homo- en biseksualiteit bij uitstek iets waar je ‘normaal’ over moet doen. Met als keerzijde dat hierdoor het onderwerp soms onbesproken blijft: “Wat normaal is hoef je toch niet bespreekbaar te maken?”

Bespreekbaar maken

Onderzoeker Anna van Driel: “Een deel van de groepswerkers zoekt naar manieren om het thema op een luchtige maar duidelijke manier op de agenda te zetten. De motivatie is er, maar het ontbreekt nog aan kennis en handvatten om dit vorm te geven.”

In opdracht van het ministerie van VWS gaan het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie daarom een vervolgonderzoek doen naar de bespreekbaarheid van seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening. Het eerste exemplaar van het rapport wordt dan ook aangeboden aan Kees Bakker, Raad van Bestuur van het NJi.

Debat: ‘Jezelf zijn in de jeugdzorg: kan dat?’

De presentatie van het onderzoeksrapport vindt plaats tijdens het  debat ‘Jezelf zijn in de jeugdzorg: kan dat?’ in het kader van het Midzomergracht Festival. Diverse experts gaan deze avond onder leiding van Movisie met elkaar en het publiek in debat over de uitkomsten van het rapport.

Aan het panel nemen deel:

  • Manon Linschoten, projectleider Zorg van COC Nederland
  • Pieter Paul Bakker, senior medewerker Participatie en Veilig Opgroeien, NJi
  • Merel van Dorp, hoofdredacteur Jeugd en Co
  • Steffen van Noesel, gedragswetenschapper en coördinator residentiële behandelgroep Lijn5

Beleidsmakers, hulpverleners, ervaringsdeskundigen, studenten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op donderdag 26 juni 2014 vanaf 19.30 uur in De Kargadoor, Oudegracht 36 te Utrecht. Ga voor meer informatie naar Facebook-DebatJeugdzorg.

Download het onderzoeksrapport

‘Het gaat niet over seks. Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening’ is het afstudeeronderzoek van Sophie van Denzel, Anna van Driel en Myrthe Vogel, studenten Sociaal Psychische Hulpverlening, Hogeschool Utrecht.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Movisie en begeleid door Hanneke Felten en Maurits Boote. Vanaf 27 juni is het rapport gratis te downloaden via Iedereenisanders.nl/ondersteuners.

[Bron/Illustratie: Movisie]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!