Volver a la vista general

Un profesor de primaria gana el concurso de material didáctico sobre diversidad sexual

Piet Karsten, basisschooldocent in Venhuizen, heeft de hoofdprijs gewonnen voor de MijnID lesmaterialenwedstrijd over seksuele diversiteit. De prijs is op zaterdag 5 juli uitgereikt door de wethouders Jannie Visscher en Bianca van Kaathoven van Eindhoven tijdens het officiële programma van Roze Zaterdag.

De prijzen

De jury heeft besloten de enige inzending vanuit het basisonderwijs te belonen met de hoofdprijs. Piet Karsten houdt in zijn klas elke vrijdag een vragenuurtje over vriendschap, relaties en seksualiteit. Hij laat alle vragen opschrijven en ophangen. Daardoor ontstaat een open sfeer. De inzending viel op omdat de benadering persoonlijk is, goed aansluit bij de leerlingen van groep 8 en iedere week terugkomt. Daardoor komt het onderwerp seksuele diversiteit op een vanzelfsprekende manier ingebed aan de orde. De herhaling draagt bij eraan bij dat seksualiteit en seksuele diversiteit een zaak van alledag is en niet iets voor incidentele themalessen of korte lessenseries. Bovendien vond de jury dit een prijs waard omdat veel docenten in het basisonderwijs het onoverkomelijk moeilijk vinden om het met hun leerlingen over homoseksualiteit te hebben.

De andere inzendingen

Andere inzendingen varieerden sterk in vorm en uitwerking. De jury kende een waarderingsprijs toe aan lesmateriaal over genderverschillen. De belangrijkste reden daarvoor was omdat moeite met genderverschillen vaak de achtergrond vormt voor het acute homopesten op scholen: ‘homo’ is immers een scheldwoord voor ‘watje’ of ‘zwakkeling’, voor een jongen die niet zo hard is een ‘echte’ jongen maar zo zacht is als een meisje. Dit aspect krijgt in de meeste vormen van voorlichting over seksuele diversiteit nog te weinig aandacht.

In de jury hadden zitting Brenda Langezaal, namens het ministerie van OCW, Jeroen Bron, namens Stichting Leerplanontwikkeling, en Andrej Josic, namens het Landelijk Aktiekomitee Scholieren.

MijnID-campagne

De Onderwijsalliantie schreef de wedstrijd als onderdeel van de landelijke MijnID-campagne. Met deze campagne mobiliseert de Onderwijsalliantie iedere maand in een andere regio scholen, om zelf initiatief te nemen voor aandacht voor seksuele diversiteit binnen de eigen schoolcultuur. Daarvoor werft zij MijnID-ambassadeurs. Inmiddels zijn landelijk met 20 basisscholen en 80 scholen intensieve gesprekken gevoerd en zijn 175 ambassadeurs geworven. Op veel scholen gaan docenten aan de slag met werkgroepjes, het maken van afspraken over gedrag en homopesten, en met een doorlopende leerlijn over seksuele diversiteit. Daarnaast werkt de Onderwijsalliantie samen met schoolbesturen en hogescholen.

Brede discussie over leermiddelen over seksuele diversiteit

Sinds december 2012 zijn basis- en middelbare scholen verplicht om aandacht te geven aan seksuele diversiteit. De specifieke aandacht voor lesmaterialen is bedoeld om docenten en lerarenopleidingen te stimuleren na te denken hoe ze hun lessen praktisch en effectief kunnen vormgeven. De lesmaterialenwedstrijd is niet het enige initiatief. In een project dat EduDivers, één van de partners van de Onderwijsalliantie, samen met de Stichting Leerplanontwikkeling uitvoert in opdracht van de VO-raad en PO-raad, worden gesprekken met uitgevers, docenten, ouders, belangenbehartigers en lerarenopleiders gevoerd. In de gesprekken wisselt men goede voorbeelden en tips uit over op welke manier seksuele diversiteit in de schoolboeken zou moeten komen. Op basis daarvan verschijnt in november 2014 een handreiking.

[Bron: EduDivers – Foto: Bas Gijselhart – BASEPHOTOGRAPHY]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!