Volver a la vista general

Reconocimiento de las Alianzas Gay-Hetero

De Erkenningscommissie Interventies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de Gay-Straight Alliances van COC Nederland erkend als ‘goed onderbouwd’. De interventie Gay-Straight Alliances op scholen is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. “We zijn erg trots dat de Erkenningcommissie een positief oordeel geeft over de kwaliteit en effectiviteit van onze interventie “, zegt Geert-Jan Edelenbosch, projectleider Jongeren en Onderwijs bij COC Nederland.

Gay-Straight Alliances (GSA’s) zijn clubs van LHBT- en niet LHT-leerlingen en -docenten die samen op school zorgen voor meer zichtbaarheid en bespreekbaarheid van seksuele- en genderdiversiteit. COC Nederland ondersteunt de GSA’s in Nederland. Sinds 5 jaar activeert COC leerlingen en docenten om GSA’s te starten, ondersteunt zij hen met grote landelijke acties als Paarse Vrijdag en International Day of Silence, laat hen kennis en ervaring uitwisselen op landelijke GSA-dagen en helpt hen bij het uitvoeren van activiteiten.

COC heeft haar aanpak beschreven, onderbouwd en geëvalueerd. De Erkenningscommissie heeft de interventie hiermee beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Doel van het het erkenningstraject is om inzicht te krijgen in wat werkt. De Erkenningscommissie noemt de aanpak ‘van binnenuit en bottom-up’ sterk, het motiveert jongeren om zelf aan de slag te gaan. De commissie vindt dat de interventie goed laat zien hoe jongeren worden gemobiliseerd en empowered door een beweging van onderaf en binnenuit.

ShoolsOut – dat een mix aan activiteiten biedt op scholen in Nijmegen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken  – is ook door de Erkenningscommissie als goed onderbouwd erkend. Gay-Straight Alliances en SchoolsOut zijn de allereerste interventies die gericht zijn op het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en het vergroten van de sociale acceptatie van LHBT’s die op dit niveau van effectiviteit zijn erkend.

Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en MOVISIE. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven zij naar kwaliteitsverbetering in de betrokken werkvelden sport en bewegen (NISB), gezondheidsbevordering (CGL), jeugdgezondheidszorg (NCJ), jeugdwelzijn, ontwikkelingsstimulering, jeugdzorg (NJi) en de sociale sector

[Bron: MOVISIE]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!