Volver a la vista general

Mokum Roze: tarde informativa sobre la atención a las personas mayores de color rosa

Op 14 december organiseert Mokum Roze, het platform voor belangenbehartiging van roze ouderen in Amsterdam, een informatieve bijeenkomst met als centrale vraag: “Amsterdam, een stad waar je als LHBT goed oud kunt worden?”

Het zal niemand ontgaan zijn dat het recht op thuiszorg, verzorging en verpleging (AWBZ) per 2015 gaat vervallen en dat deze zorg overgaat naar de gemeenten via de wet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dat betekent dat je, als je straks door ziekte of beperkingen niet meer voor jezelf kunt zorgen, allereerst een beroep moet doen op je naasten. Juist roze ouderen zijn vaker alleen. Wat moet er gebeuren? Wat doen we zelf, wat verwachten we van de gemeente en professionals?

MOKUM ROZE – Amsterdam, een stad waar je als LHBT goed oud kunt worden?
Datum: 14 december 2014 – 15.00 tot 17.00 uur (borrel na)
Locatie: Lloydhotel Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam,
Dagvoorzitter: Wilma den Uijl

Programma:

  • Josee Rothuizen presenteert namens Mokum Roze de uitkomsten van de recente peiling onder 55+ LHBT’s
  • Een vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam spreekt over “Veranderingen binnen de zorg”
  • Ineke Kraus houdt een pleidooi voor het starten van roze netwerken
  • Inspiratie en ideeën: uitwisselen en inventariseren van behoeftes, wensen en concrete actiepunten
  • Pauze en Informatiemarkt
  • Afronding – afsluiting met een borrel

Mokum Roze is hét platform voor belangenbehartiging van roze ouderen in Amsterdam. Sinds 2007 bundelen roze senioren en professionals hun krachten om vraag en aanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Deelnemers zijn: Amstelring, Amsta, Café Zilver, Cordaan, COC Amsterdam, OutForever, Roze senioren, Zielhuis – Roze Uitvaart, Zóciëteit, professionals én roze ouderen zelf.

Meer informatie en aanmelden:

Informatie via de event-pagina op Facebook.
Aanmelding via: [email protected]

[Bron/Illustratie: Mokum Roze]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!