Volver a la vista general

Red social insuficiente para las personas mayores LGBT

Uit een enquête van Platform Mokum Roze blijkt dat het sociale netwerk bij een ruime meerderheid van de roze ouderen onvoldoende ontwikkeld is. Dit resultaat is van groot belang als het gaat om de zorg voor roze ouderen, want in nieuwe wetgeving speelt het sociale netwerk van de zorgvrager een grote rol. Dat betekent dat er voor alle betrokkenen bij die zorg werk aan de winkel is!

Afgelopen zondag presenteerde Platform Mokum Roze de resultaten van een recent gehouden enquête onder 257 roze ouderen. Uit de enquête blijkt dat het sociale netwerk bij zestig procent van de lesbische vrouwen en vijfenzestig procent van de homomannen onvoldoende ontwikkeld is. Daarnaast bleek uit de behoeften van de ondervraagde roze ouderen dat het belangrijk is om bij zorgverleners het bewustzijn te vergroten voor LHBT-problematiek.

Werk aan de winkel

Door decentralisatie van de WMO en de Participatiewetgeving wordt zorg en hulp voor ouderen dichtbij ouderen georganiseerd, in Amsterdam in 22 zogenaamde wijkzorgteams. Hierbij wordt ook meer gekeken naar het individuele sociale netwerk van de zorgvrager. De resultaten van de enquête laten zien dat er voor LHBT-ouderen, de betrokken zorgverleners en de Gemeente Amsterdam werk aan de winkel is.

Presentación

Er waren 90 belangstellenden aanwezig op de presentatie zondagmiddag 14 december. In vijf verschillende werksessies werd een inventarisatie gehouden van mogelijke stappen die kunnen worden ondernomen om de positie van Roze Ouderen te verbeteren. De trekkers van het Platform Mokum Roze gaan nu samen de resultaten vertalen in concrete vervolgstappen.

Zie HIER een pdf-bestand met de resultaten van de enquête van Platform Mokum Roze.

Mokum Roze is het platform voor belangenbehartiging van roze senioren in Amsterdam. Sinds 2007 bundelen ouderen en professionals hun krachten om vraag en aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Voor meer informatie: [email protected].

[Bron/Illustratie: Mokum Roze]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!