Volver a la vista general

Las nuevas cifras sobre la juventud LGBT son "alarmantes

Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB-) jongeren ervaren fors meer problemen dan heteroseksuele jongeren. Dat blijkt uit het onderzoek Jongeren en seksuele oriëntatie dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op 16 januari publiceerde. COC Nederland noemt de cijfers ‘alarmerend’ en roept de regering, scholen en ouders op om in actie te komen.

Het aantal LHB jongeren dat wel eens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt volgens het nieuwe SCP-onderzoek bijna vijf maal hoger dan onder heterojongeren. De helft van de openlijke LHB-jongeren werd het afgelopen jaar gepest of kreeg andere negatieve reacties wegens hun seksuele identiteit; uit eerder SCP-onderzoek bleek al dat 91 procent van de openlijke homojongeren ooit een negatieve reactie kreeg wegens hun seksuele identiteit.

Verder hebben LHB-jongeren een minder goede relatie met hun ouders, spijbelen ze vaker, gebruiken meer middelen zoals sigaretten of drugs en rapporteren ze meer psychische problemen. LHB-jongeren geven hun leven een zesje, tegenover een acht min voor heteroseksuele jongeren.

Uit onderzoek van ITS in opdracht van staatssecretaris Dekker (OCW), dat op 15 januari verscheen, blijkt bovendien dat het aantal veiligheidsincidenten tegenover leerlingen vanwege hun homoseksualiteit in het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren sterk stijgt: van 9 tot 16 procent voorgaande jaren tot 19 procent in 2014.

SCP -Jongeren en seksuele orientatie - januari 2015 klein‘Pijnlijk’

COC-voorzitter Tanja Ineke noemt de resultaten ‘alarmerend:’ “Het is pijnlijk om te zien hoe slecht veel LHB-jongeren in hun vel zitten. Ik baal er van dat hun situatie niet sneller verbetert. Het rapport is een aansporing voor regering, scholen en ouders om nóg meer te doen om de situatie te verbeteren.”

Ineke wil onder meer dat de regering Gay-Straight Alliances (GSA’s) op scholen structureel gaat ondersteunen. Nu dreigt aan de overheidssteun volgend jaar een einde te komen. GSA’s zijn clubjes van LHBT-en heterojongeren die samen werken aan een beter klimaat op school. Er zijn GSA’s op een groot deel van de middelbare scholen in Nederland. GSA’s zijn gecertificeerd op hun werkzaamheid en opgenomen in de databank effectieve interventies van RIVM en NJI.

De COC-voorzitter roept scholen op om serieus werk te maken van het geven van respectvolle voorlichting over LHBT’s, wat sinds 2012 verplicht is. Ook vraagt Ineke ouders om meer met hun LHB-kinderen te praten, aangezien LHB-jongeren nu vaak het gevoel hebben dat ze hun zorgen niet goed met hun ouders kunnen delen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat biseksuele jongeren minder vaak uit de kast zijn en dat ze vaker last hebben van eenzaamheid, psychische problemen en suïcidaliteit. Ook jongensachtige meisjes en meisjesachtige jongens (niet-genderconforme jongeren) hebben meer last van eenzaamheid en suïcidaliteit. Één op de tien jongeren in Nederland is negatief over transgenders.

Er zijn gelukkig ook positieve onderzoeksresultaten. Zo is 80 procent van de LHB-jongeren ‘uit de kast.’ Ouders en vrienden reageren in grote meerderheid positief op hun coming-out. Het aantal jongeren dat negatief staat tegenover homo- en biseksualiteit nam af van 18 procent in 2006 naar 6 procent in 2015.

Zie HIER voor het SCP-rapport ‘Jongeren en seksuele oriëntatie’.

[Bron: COC NL – Illustratie: GSA]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!