Volver a la vista general

Conferencia nacional de educación sobre seguridad social

Donderdag 16 april a.s. wordt in Utrecht ‘Met Alle Respect!’ gehouden. Deze landelijke onderwijsconferentie over sociale veiligheid is bedoeld voor leraren, schoolleiding, bestuurders en andere betrokkenen werkzaam in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het COC werkt mee aan een workshop om seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid bespreekbaar te maken.

Conferentie

Op de onderwijsconferentie ‘Met Alle Respect! Samen werken aan sociale veiligheid’ gaan we samen de dialoog aan over sociale veiligheid, delen we kennis en ervaringen over een effectieve en school-brede aanpak en maken we samen de balans op. In interactieve werksessies gaan deelnemers actief aan de slag met vraagstukken als: Wat is wel of niet gewenst gedrag? Hoe gaan we om met verschillen in waarden en normen? Wat betekent dit voor het pedagogisch handelen? Welke rol speelt social media? Welke aanpak is effectief en hoe werk je samen aan sociale veiligheid?

Sociale veiligheid

Tijdens de conferentie komen alle onderdelen van sociale veiligheid aan bod. Er is aandacht voor het grijze gebied van sociaal en niet-sociaal acceptabel gedrag, signalering en duiding, omgang met verschillende waarden en normen, preventie en educatie. Hoe ga je om met lastige situaties in de klas? Wat vraagt dit van het pedagogisch handelen en hoe bevorder je respectvol gedrag? Soms staat het brede thema van sociale veiligheid centraal of we zoomen in op specifieke thema’s zoals pesten, seksualiteit, seksuele grensoverschrijding en seksuele diversiteit.

Schoolbrede aanpak

We zetten in op een schoolbrede aanpak, een gedeelde visie en pedagogisch vakmanschap. Op de conferentie gaan we samen op zoek naar werkende strategieën en wat we kunnen leren van de ervaringen en succesvolle voorbeelden in de praktijk. Hierbij is expliciete aandacht voor de rol en competenties van schoolleiders en leraren en hoe samen te werken aan sociale veiligheid. In een aantal werksessies komen scholen zelf aan het woord, of ze gaan zelf aan de slag met lastige situaties of dilemma’s en krijgen tips en tools aangereikt voor de onderwijspraktijk.

Opbrengst langere termijn

De opbrengsten van de onderwijsconferentie worden na afloop breed gedeeld en verspreid onder onderwijsprofessionals. Afhankelijk van behoeften en opgedane ervaringen wordt bekeken hoe het onderwijs ook na de conferentie duurzaam ondersteund kan worden.

Voor wie

De onderwijsconferentie is bedoeld voor leraren, schoolleiding, bestuurders en andere betrokkenen werkzaam in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. En voor opleiders van lerarenopleidingen en pabo’s. Pas na de sluitingstermijn van de inschrijving kunnen wij beoordelen hoeveel mensen wij van andere organisaties toelaten. GGD’en andere directe ondersteuners richting onderwijs krijgen hierbij voorrang.

Geef leerlingen zelf een stem

Soa Aids, COC Nederland en Movisie organiseren deze middag ook een workshop over wat leerlingen zelf kunnen doen om seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid bespreekbaar te maken. Leerlingen en docenten van Gay-Straight Alliances op middelbare scholen en deelnemers aan de campange We Can Young van Movisie geven tips om leerilingen zelf een stem te geven bij het werken aan sociale veiligheid op school.

MET ALLE RESPECT! – Onderwijsconferentie Sociale Veiligheid

Datum: donderdag 16 april 2015 – tijd: 9.30-16.30 uur

Locatie: TivoliVredenburg te Utrecht

INFOMARKT – op de conferentie kunt u ook een materialenmarkt bezoeken. Verschillende organisaties bieden u inzicht in bruikbare materialen, tools en methodieken op het terrein van sociale veiligheid.

Speciale gasten tijdens de conferentie zijn minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De conferentie wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap georganiseerd door Rutgers WPF, Stichting School en Veiligheid, EduDivers, Soa Aids Nederland, PO-raad en VO-raad.

Zie HIER voor meer informatie en aanmelding.

[Bron: RutgersWPF]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!