Volver a la vista general

Más atención a la prevención de la discriminación LGBT en la formación del profesorado

Minister Bussemaker wil dat er op de lerarenopleidingen meer aandacht komt voor het voorkomen van discriminatie en de houding van veel jongeren ten opzichte van seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Dat zei de minister in haar toespraak tijdens de uitreiking van de LHBT-Innovatieprijs afgelopen zondag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

“Het is belangrijk dat zowel leerlingen als leraren zich veilig en gerespecteerd voelen op hun school, ongeacht hun afkomst, seksuele voorkeur of religie”, zei de minister.

Volgens Bussemaker kan dat alleen als scholen continue aandacht hebben voor het tegengaan van discriminatie en kinderen leren respect te hebben voor mensen die anders zijn.

“We moeten onze aankomend docenten in hun opleiding daarom nog beter voorbereiden op het signaleren en voorkomen van discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag in de klas. En hen op weg helpen om thema’s als homoseksualiteit op effectieve wijze bespreekbaar te maken in hun klas,” aldus de bewindsvrouw.

[Bron: OCW – Foto minister Bussemaker: Rijksoverheid.nl]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!