Volver a la vista general

COC: Introducir la enseñanza obligatoria en mbo

Introduceer verplichte voorlichting over LHBT’s in het mbo, op docentenopleidingen en op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op woensdag 9 februari met minister Jet Bussemaker over het Emancipatiebeleid.

Voorlichting over LHBT’s is nog niet verplicht in het mbo, terwijl juist daar veel sprake is van homonegativiteit. Minder dan de helft van de mbo-leerlingen (45%) vindt hun studieomgeving ‘homovriendelijk’.

Ook op docentenopleidingen is LHBT-voorlichting niet verplicht, terwijl docenten zelf wél verplicht zijn om voorlichting te geven op basis- en middelbare scholen. Docenten krijgen in hun opleiding vrijwel nooit uitgelegd hoe ze goede LHBT-voorlichting moeten geven.

Toen voorlichting over LHBT’s in 2012 – na een jarenlange strijd van het COC – verplicht werd op basis- en middelbare scholen, beloofde de regering dat die verplichting ook zou gaan gelden op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dat is nog altijd niet het geval, ondanks een oproep van LHBT-organisaties op de eilanden.

Safe houses

In haar brief vraagt het COC de Kamer opnieuw om te zorgen voor veiligheid voor LHBT’s in de noodopvang voor asielzoekers. Het COC wil onder meer dat er vertrouwenspersonen komen waar LHBT’s klachten kunnen indienen en dat LHBT’s die daaraan behoefte hebben, terecht kunnen in aparte safe houses.

Tenslotte roept het COC de Kamer op om ‘handen en voeten’ te geven aan de aanpak van geweld tegen LHBT’s. De veiligheid van LHBT’s is sinds 2015 topprioriteit van politie en justitie, maar volgens het COC neemt de regering nog onvoldoende initiatieven om hier concreet invulling aan te geven. Het aantal door de politie geregistreerde incidenten van LHBT-discriminatie nam toe van 428 in 2009 naar 1.403 in 2014.

[Bron: COC NL – Foto Jet Bussemaker: Rijksoverheid.nl]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!