Volver a la vista general

Crowdfunding para un proyecto de ancianos transexuales

Voor een project om transgender ouderen stem en gezicht te geven zoeken Roze 50+ en Empowerment Foundation uw financiële steun. Voor het realiseren van een boek, documentaire en informatie website volstaan de bijdragen van fondsen e.d. namelijk niet. Daarom is een crowdfundactie gestart, waarvoor uw steun hard nodig is en dat kan al voor een klein bedrag!

Transgender ouderen…. Bestaan die ook al?

Transgender is een containerbegrip voor mensen die zich niet, of niet helemaal, thuis voelen in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken van hun geboorte. Een zeer diverse, kleurrijke groep mensen, maar ook een groep waar helaas nog veel vooroordelen over bestaan en die veel te vaak te maken krijgt met onbegrip, pesterijen en geweld.

Dat geldt ook voor transgender ouderen. Die bestaan inderdaad, maar het is wel vaak een vergeten en bijna onzichtbare groep. Dit project heeft tot doel dat te doorbreken.

Stem en gezicht geven

Door hun levensverhalen te verzamelen en die te delen met de rest van de wereld krijgen transgender ouderen niet alleen stem en gezicht, maar wordt ook bijgedragen aan meer kennis en begrip voor deze groep. Dat doel kan bereikt worden met een boek, een documentaire en een informatieve website.

In dit project , werken Roze 50+ en Empowerment Foudation samen met mensen uit de transgemeenschap, Transgender Netwerk Nederland, Uitgeverij Xanten, schrijfster/fotograaf Eveline van de Putte (auteur van o.a het veel besproken Stormachtig Stil, levensverhalen van Roze ouderen) en filmmaakster Kim Bras (haar documentaire TransAnders won publieksprijs 2015 TranScreenfilmfestival).

Maak dit bijzondere project mogelijk!

Roze 50+ en Empowerment Foundation spannen zich in om financiering bij bepaalde fondsen te bewerkstelligen. Maar dat is niet voldoende!

Daarom bieden zij u de kans om te participeren in dit project door het kopen van aandelen. Op die manier dragen we allemaal een steentje bij aan de emancipatie van transgender ouderen.

Roze 50+ en de Empowerment Foundation verkopen 5000 aandelen van 5 euro per stuk. U kunt aandelen kopen door een bedrag over te maken op:

NL69RABO0106237578 t.n.v. Empowerment Foundation, o.v.v. Transgender ouderen.

Wat krijgt u er voor terug?

  • voor 1 t/m 49 aandelen: naamsvermelding
  • voor 50 t/m 99 aandelen: plaatsing bedrijfslogo, plus 1 boek
  • voor 100 t/m 199 aandelen: halve pagina advertentie/ advertorial, plus 5 boeken
  • voor 200 aandelen of meer: hele pagina advertentie/ advertorial, plus 10 boeken

Voor meer informatie – volg de Transgender-Ouderen pagina op Facebook.

[Bron/Foto: Roze 50+]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!