Volver a la vista general

Hacer obligatoria la educación en la formación del profesorado

Stel voorlichting verplicht op docentenopleidingen. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan regering en parlement. Aanleiding is een onderzoek van actualiteitenrubriek EenVandaag van 8 april. Daaruit blijkt dat slechts een kwart van de middelbare scholieren les krijgt over LHBT-acceptatie, terwijl die lessen sinds 2012 verplicht zijn. 

Met verplichte voorlichting op docentenacademies wil het COC bereiken dat scholen meer en betere voorlichting gaan geven. Het COC roept basis- en middelbare scholen op om zich aan de wet te houden en daadwerkelijk voorlichting te geven. De Onderwijsinspectie moet daar strikter op toezien.

‘Te gek voor woorden’

‘Het is te gek voor woorden dat de meeste scholen nog altijd geen les geven over LHBT-acceptatie, terwijl dat al vier jaar verplicht is,’ zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Die lessen zijn hard nodig om LHBT-acceptatie in Nederland te verbeteren.’

Uit het EenVandaag-onderzoek blijkt dat LHBT-acceptatie volgens vier van de tien middelbare scholieren (38%) op hun school nooit is behandeld. Nog eens vier van de tien (38%) leerlingen zeggen dat een docent het slechts een keer kort ter sprake heeft gebracht. Slecht 13 procent van de leerlingen vindt dat hun school op een heel goede manier aandacht besteedt aan LHBT-acceptatie. EenVandaag ondervroeg voor het onderzoek ruim 1300 leden van het 1V jongerenpanel over LHBT-lessen.

Ook het COC krijgt regelmatig signalen dat scholen geen- of slechte voorlichting geven. Zo schrijft een leerling: “Het enige wat werd besproken waren een paar regels in ons biologieboek waarin stond dat een homo iemand is die op hetzelfde geslacht valt. Dat was het.” Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (2015) meldt ongeveer de helft van de LHB-jongeren dat er op hun school nooit aandacht is voor LHBT-voorlichting.

Verplicht op docentenopleiding

Het COC roept minister Bussemaker (Onderwijs) in een brief op om lessen over LHBT-acceptatie verplicht te stellen op docentenopleidingen.

“Als docenten zelf nooit leren hoe het moet, dan zullen hun lessen over LHBT-acceptatie onder de maat blijven”, zegt COC-voorzitter Ineke daarover.

Uit onderzoek in opdracht van minister Bussemaker bleek in 2014 dat pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen in praktijk ‘vrijwel geen’ aandacht besteden aan LHBT-acceptatie. Het onderwerp wordt volgens het onderzoek ‘onvoldoende’ en ‘niet specifiek’ benoemd in de bekwaamheidseisen voor toekomstige docenten.

Ook PvdA vóór

Ook de PvdA wil verplichte LHBT-voorlichting op docentenacademies. Dat zei Emancipatiewoordvoerder Keklik Yücel in reactie op het COC-voorstel, op 8 april in een uitzending van EenVandaag op Radio 1. Op 14 april stelde ze hierover Kamervragen aan de regering, samen met de Kamerleden Joyce Vermue en Tanja Jadnanansing. De PvdA-Tweede Kamerleden willen onder meer weten of de regering ook van mening is dat lessen over LHBT-acceptatie onder de maat zullen blijven, als docenten in hun opleiding niet leren hoe ze die lessen moeten geven.

Homo meest gebruikte scheldwoord

De regering stelde voorlichting over LHBT-acceptatie in 2012 verplicht op basis- en middelbare scholen, na een jarenlange strijd van het COC. Aanleiding was de slechte situatie van LHBT-jongeren.  Zij worden vaak gepest om hun identiteit, ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord en zelfmoordcijfers liggen onder LHBT-jongeren bijna vijf maal hoger dan gemiddeld.

[Bron: COC NL/EenVandaag – Foto COC-Voorlichtingsles: Mirjam van der Linde voor COC NL]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!