Volver a la vista general

Amsterdam La información LGBT debe mejorar

Opleidingen voor leraren en jongerenwerkers moeten vaste aandacht geven aan het onderwerp seksuele en genderdiversiteit en LHBTI-acceptatie. Dit vinden SP, GroenLinks en D66 in Amsterdam. Op hun voorstel gaat het stadsbestuur onderzoeken hoe dat het beste kan.

“Sociale acceptatie en seksuele identiteit zijn er belangrijk voor jongeren. Er zijn goed opgeleide docenten nodig om voorlichting over deze onderwerpen te geven. Het is goed dat de gemeenteraad dit voorstel unaniem steunt”, zegt SP-raadslid Nelly Duijndam.

Sinds 2012 zijn scholen verplicht voorlichting te geven over seksuele en genderdiversiteit en acceptatie van LHBTI (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele) personen. Maar uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat docentopleidingen onvoldoende aandacht besteden aan de LHBTI-acceptatie. De scholen vinden LHBTI-acceptatie vaak wel een belangrijk thema maar weten niet goed hoe ze dat kunnen bevorderen. Volgens een onderzoek van EenVandaag krijgt maar een kwart van de middelbare scholieren les over LHBTI-acceptatie.

SP-raadslid Nelly Duijndam: “De scholing over LHBTI-acceptatie begint bij de docentopleidingen en opleidingen voor jongerenwerk. Het verbeteren en stimuleren van de scholing bevordert de LHBTI-acceptatie in de stad en dit is erg belangrijk in een stad waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn.”

D66-raadslid Jan-Bert Vroege: “Docenten en jongerenwerkers hebben de taak om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Te vaak krijgen we signalen dat men seksuele diversiteit en LHBTI-acceptatie soms liever vermijd. Daarom moeten docenten en jongerenwerkers maximaal op worden voorbereid om goed met deze weerstand te kunnen omgaan.”

GroenLinks-raadslid Simion Blom: “Ondanks de geslaagde vooruitgang op het gebied van de rechten voor LHBTI’s, blijkt dat ook in Amsterdam nog een lange weg te gaan is op het gebied van acceptatie. Met betere voorlichting over seksuele diversiteit neemt de acceptatie ook toe.”

[Bron: SP Amsterdam – Foto Voorlichtingsles; Mirjam van der Linde]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!