Volver a la vista general

PREZO Pink Care y Pink 50+ unen sus fuerzas

Stichting Roze 50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland, hebben kwaliteitsinstituut Perspekt de opdracht gegeven een werk- en denkmodel te ontwikkelen zodat het keurmerk van de Roze Loper verder uitgebreid kan worden. Zorg- en welzijnsinstellingen die voldoen aan een set eisen en criteria ontvangen hiervoor het Roze Loper-certificaat, waarmee zij kunnen aantonen dat zij LHBT-vriendelijk zijn voor hun bewoners en cliënten.

Nog meer aandacht voor acceptatie van seksuele en genderdiversiteit bij mensen met een zorgbehoefte. Het resultaat is de PREZO Roze Zorg-prestatieset waarbij cliënten samen met medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties werken aan het realiseren van een open en tolerante cultuur.

PREZO Roze Zorg

Op woensdag 23 november ontvingen Liane den Haan, directeur/bestuurder van ANBO, en Manon Linschoten, projectleider seniorenbeleid van COC Nederland, de eerste exemplaren van PREZO Roze Zorg uit handen van Nicolien van den Berg, directeur/bestuurder van Stichting Perspekt – zie foto.

Manon Linschoten: “Wij hechten er waarde aan dat organisaties worden gestimuleerd te werken aan LHBT-vriendelijke zorg. Dit geven wij onder meer vorm in het Roze Loper-certificaat. Hiermee verklaren organisaties aantoonbaar bewust met seksuele en genderidentiteit van zowel cliënten als personeel om te gaan.”

Liane den Haan: “Seksuele en genderdiversiteit is nog niet voor iedereen gewoon en heteroseksualiteit is vaak de norm. Door medewerkers én cliënten bewust te maken van het tegendeel wordt samenwerken gemakkelijker en wordt discriminatie, pesterij of intolerantie bespreekbaar gemaakt en vervolgens bestreden. We zien nog heel vaak dat roze ouderen zichzelf niet durven zijn uit angst voor uitsluiting. Dat is afschuwelijk als je kwetsbaar bent, bijvoorbeeld wanneer je zorg of hulp nodig hebt”,

Cliënt centraal

Stichting Roze 50+ gaf kwaliteitsinstituut Perspekt opdracht om de richtlijnen van de Roze Loper te vertalen in prestaties die aansluiten bij het PREZO-werk- en denkmodel. Dit mondde uit in de PREZO Roze Zorg prestaties.

Directeur/bestuurder van Perspekt, Nicolien van den Berg: “Het is fijn dat het PREZO gedachtegoed zo wordt gewaardeerd dat er vraag is naar PREZO Roze Zorg prestaties. Met PREZO zetten wij al jaren de prestaties voor de cliënt binnen de zorg centraal.”

Prestaties die binnen de PREZO Roze Zorg-prestaties zijn geformuleerd, richten zich op een open en tolerante cultuur, bejegening alsook beleid en ondersteuning die medewerkers en de organisatie leveren aan zorgbehoevende LHBT’s. Onafhankelijke deskundigen van Perspekt toetsen de woonzorgcentra, (thuis)zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Bij een positieve beoordeling wordt de organisatie aan Stichting Roze 50+ voorgedragen voor het Roze Loper-certificaat.

Zie HIER voor meer informatie over de Roze Loper.

[Bron/Foto: Roze 50+]

Op de foto van links naar rechts: Nicolien van den Berg (Perspekt), Manon van Linschoten (COC Nederland) en Liane den Haan (Anbo).

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!