Volver a la vista general

Los miembros del COC pasan en autobús

Deze dagen vallen de nieuwe ledenpassen voor dit jaar bij de COC-leden op de mat. De pas is het bewijs van lidmaatschap en biedt korting of gratis toegang tot activiteiten van het COC. Ook zijn er COC’s die afspraken hebben met lokale ondernemers of sportclubs om korting te geven op vertoon van de COC-pas. Voor COC-leden is er een collectiviteitskorting op de ziektekostenverzekeringen van Zilveren Kruis.

Nieuwe contributiebedragen

De contributie voor het COC-lidmaatschap is voor het laatst verhoogd in 2009. Er is nooit geindexeerd, terwijl de kosten wel zijn gestegen door de inflatie. De Algemene Vergadering van COC Nederland heeft daarom op 26 november 2016 besloten de contributietarieven te verhogen, zij het beperkt. De jaarcontributie voor het reguliere tarief is verhoogd van 42,50 naar 45,00. Het gereduceerde tarief voor jongeren tot en met 25 jaar en leden met een laag inkomen is met 1,50 verhoogd naar 26,50. Jongerenleden van het COC zijn automatisch ook lid van Expreszo.

Controleren e-mailgegevens

Van ongeveer de helft van de leden is geen of een onjuist e-mailadres bekend, terwijl veel communicatie al online gaat. De meeste leden zijn inmiddels gewend om per e-mail geinformeerd te worden over het COC. Maar COC Amsterdam moet bijvoorbeeld nog 900 uitnodigingen voor haar ledenvergaderingen per post versturen.

Daarom wordt leden gevraagd het juiste e-mailadres door te geven door het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie o.v.v. van het lidnummer. Uiteraard blijft het COC haar leden zonder e-mailadres gewoon per post informeren.

Met de ledenpas is ook een formulier meegezonden waarmee een machtiging kan worden afgegeven voor betaling via automatische incasso. Momenteel maakt maar 35% van de leden daarvan gebruik. Betaling via automatische incasso zorgt voor betaalgemak voor de leden en verzending van minder herinneringsnota’s.

Vragen over het lidmaatschap

Neem contact op met de ledenadministratie via [email protected] of kijk op www.coc.nl/leden.