Volver a la vista general

Ancianos rosas y heterosexuales eligen cuidados donde son bienvenidos

LHBT-ouderen in een zorginstelling met een Roze Loper voelen zich meer gezien, ervaren een gevoel van veiligheid, acceptatie, tolerantie, niet-gediscrimineerd worden en onderlinge solidariteit. Zij zijn over de Roze Loper positief, trots en tevreden en diversiteit is beter zichtbaar. Dit zijn resultaten van het in 2016 door Roze 50+ uitgevoerde onderzoek onder bewoners van Roze Loper-zorginstellingen.

Uit dat onderzoek blijkt verder dat ook niet-LHBT-bewoners vinden dat het klimaat in de zorginstelling tolerant is en dat er geen ruimte is voor pesten of LHBT-discriminatie. Ook bewoners die om andere redenen ooit te maken hebben gehad met uitsluiting, onbegrip of discriminatie zeggen profijt te hebben van de Roze Loper omdat hierdoor het gesprek over diversiteit vaker gevoerd wordt, en zij zich óók meer geaccepteerd voelen. “Dat je er wezen mag. Dat is nou het punt. Ik voel me geaccepteerd. En dat ben ik vroeger nooit geweest.”

Als factor voor het succesvol invoeren en bestendigen van LHBT-vriendelijk beleid wordt de rol van sleutelpersonen – de directeur, beleidsmedewerker, vrijwilligers – meermalen genoemd. Follow-up activiteiten evenals de jaarlijkse her-audit, zijn belangrijk om aandacht voor het onderwerp vast te blijven houden.

De Roze Loper wordt uitgevoerd door de Alliantie Roze 50+, een samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland. De doelgroep zijn LHBT-ouderen die zich vanwege hun seksuele of genderidentiteit niet geaccepteerd voelen.

Zie HIER het onderzoek Rapportage bewonersevaluatie Roze Loper.

[Bron/Foto: Roze 50+]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!