Volver a la vista general

Dekker quiere mejorar las clases de ciudadanía

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD) wil de lessen burgerschap verbeteren. Zijn doel is dat scholen meer gericht aandacht gaan besteden aan de democratische rechtstaat en onze waarden en normen zoals ze vastgelegd zijn in onze Grondwet. Het gaat om onderwerpen als democratie, homoseksualiteit en vrijheid van meningsuiting.

De staatssecretaris schrijf dat in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij reageert op een kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de lessen burgerschap.

Het COC vindt het positief dat staatssecretaris Dekker de burgerschapslessen op school wil verbeteren. De belangenorganisatie bepleit dat docenten in hun opleiding verplicht worden te leren hoe ze LHBTI-acceptatie op school kunnen bevorderen. Ook werkt het COC met LHBTI-jongeren aan een standaard voor het op goede wijze bevorderen van LHBTI-acceptatie op school.

Aandacht voor burgerschap is sinds 2005 verplicht in het basis- en voortgezet onderwijs, maar scholen doen dat weinig doelgericht, concludeert de Onderwijsinspectie. Onderwerpen als democratie, homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid komen ook te weinig aan de orde. Verder vertonen de activiteiten weinig verband, is er geen planmatige aanpak en formuleren scholen niet wat ze leerlingen willen leren. Volgens de Inspectie zijn de scholen van goede wil en voldoen ze strikt genomen aan de wet, maar slagen ze er niet goed in burgerschapsonderwijs vorm te geven omdat de wettelijke opdracht daarvoor te vaag is.

“Scholen worstelen met dit soort onderwijs”, concludeert staatssecretaris Dekker. “Ze hebben behoefte aan meer houvast en duidelijkheid. Daarom gaan we in de wet vastleggen dat leraren in de klas aandacht moeten geven aan onze kernwaarden.”

Volgens Dekker is het belangrijker dan ooit om ‘glashelder’ duidelijk te maken wat Nederlandse kernwaarden zijn. “Ik wil dat bij leerlingen doordringt wat het betekent om Nederlander te zijn, om in dit land te wonen en daar trots op te zijn. Dat dit een land is waar je kunt zeggen wat je wilt. Dat je verliefd kunt worden op wie je wilt. Dat je zelf bepaalt hoe je eruit ziet. Dat je een hoofddoek kunt dragen, maar die ook kunt afdoen”, aldus Dekker.

Het ministerie van Onderwijs gaat in de komende periode samen met het onderwijsveld werken aan versterking van burgerschap. Belangrijke stap in dat proces is volgens Dekker het helder formuleren van de kern van de lessen burgerschap.

“De gemeenschappelijke basis van onze samenleving wordt gevormd door de principes van de democratische rechtstaat, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Gedeelde waarden en een gedeelde nationale identiteit, zoals de Inspectie aanbeveelt, vormen de kern van burgerschap in het funderend onderwijs, waaraan scholen moeten bijdragen”, stelt Dekker.

Het rapport van de Onderwijsinspectie over het burgerschapsonderwijs lijkt aan te sluiten bij het resultaat van afgelopen week gepubliceerde enquête onder leraren door DUO Onderwijsonderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat een op de negen leraren in het voortgezet onderwijs onderwerpen als terrorisme en homoseksualiteit uit de weg gaat. Uit het Inspectierapport kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit, dat in 2016 verscheen, bleek dat scholen het bevorderen van LHBTI-acceptatie (verplicht sinds 2012) weliswaar belangrijk vinden, maar dat de kwaliteit van hun lessen hierover veel te wensen overlaat.

[Bron: COC NL – Foto staatssecretaris Dekker: Rijksoverheid.nl]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!