Volver a la vista general

Cámara: clases obligatorias de aceptación LGBT en mbo

De Tweede Kamer wil dat lessen over LHBTI-acceptatie verplicht worden in het middelbaar beroepsonderwijs. Een Kamermeerderheid stemde op dinsdag 11 april voor een motie met die strekking van SP-Kamerlid Jasper van Dijk (foto). Het COC is blij met het besluit. De organisatie pleit al lang voor de maatregel, die ook onderdeel uitmaakt van COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017.

Bevorderen van LHBTI-acceptatie is sinds 2012 verplicht op basis- en middelbare scholen; in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is dat nog niet het geval. Uit een recent onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat ook in de praktijk 43 procent van de mbo-scholen geen aandacht besteedt aan LHBTI-acceptatie. Dat terwijl er juist in het mbo relatief veel problemen zijnrond LHBTI-acceptatie: 17 procent van de LHBTI’s in het mbo ervaart hun school als ‘homo-onvriendelijk’ en 37 procent rapporteert ‘homonegatieve’ reacties; dat is (veel) meer dan op andere schooltypen.

Nu de motie is aangenomen, is de regering aan zet: de Kamer vraagt het kabinet om een concreet voorstel om lessen over LHBTI-acceptatie in het mbo verplicht te stellen. Alle partijen in de Kamer stemden dinsdag vóór de SP-motie, behalve CDA, ChristenUnie, SGP, Forum voor Democratie en de VVD. Dat ook de VVD tegenstemde is opmerkelijk, omdat die partij wel voor de maatregel tekende in COC’s Regenboog Stembusakkoord. Het COC vraagt de VVD om opheldering.

Sancties als school geen voorlichting geeft

De Kamer stemde dinsdag ook voor een voorstel van Jasper van Dijk om financiële- of andere sancties op te leggen aan basis- en middelbare scholen die geen aandacht besteden aan LHBTI-acceptatie. Ook hiervoor pleit het COC al langere tijd.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat ongeveer 14 procent van de basis- en middelbare scholen zich niet houden aan de wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen. De Onderwijsinspectie heeft nog nooit opgetreden tegen scholen die deze verplichting schenden, zo schreef de minister van OCW vorig jaar aan de Tweede Kamer.

Alle fracties in de Kamer stemden dinsdag vóór het voorstel van Van Dijk om sancties op te leggen, behalve VVD, SGP en Forum voor Democratie.

[Bron: COC NL – Foto Jasper van Dijk: CC-Arie Versluis-SP]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!