Volver a la vista general

Primera alfombra rosa para los servicios sociales y de salud mental

HVO-Querido krijgt als eerste organisatie voor maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de Roze Loper® uitgereikt door Roze 50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC.

De Roze Loper is een certificaat voor LHBT-vriendelijke zorg- en welzijnsorganisaties. Deze is ontwikkeld op initiatief van ANBO en COC voor toepassing binnen de ouderzorg. Hij is nu ook beschikbaar voor welzijnswerk, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg en nu dus ook voor maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg.

Clemens Blaas, bestuurder HVO-Querido, “Ik ben er blij mee. De Roze Loper geeft aan dat er basisveiligheid is bij HVO-Querido. Maar ik zie het als een begin, een aanknopingspunt, een goede basis. Van hieruit gaan we verder aan de slag met ons diversiteitsbeleid.”

HVO-Querido heeft met goed gevolg een traject doorlopen om sociale acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten aan de hand van de Roze Loper. In dit traject is gekeken naar de criteria respect, openheid, waarborging van privacy, aandacht en training in omgaan met (seksuele) diversiteit, cultuur en de omgang van de organisatie met de eigenheid van al die verschillende mensen.

De visie achter de Roze Loper is dat de juiste aandacht en zorg kan worden gegeven aan cliënten door bewustwording van de verschillen tussen mensen, het ingaan van een veranderingstraject in de organisatiecultuur en de borging hiervan in beleid en activiteiten.

HVO-Querido speelt in op de problematiek die voortkomt uit seksuele diversiteit. Zij richt zich bijvoorbeeld op de problemen van LHBT-jongeren die dak- en thuisloos zijn door deel te nemen aan onderzoek van Movisie en door LHBT-specifiek hulpaanbod voor jongeren te ontwikkelen.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij zijn bijzonder trots op HVO-Querido en dat juist in de week van de Internationale Dag tegen Homo-/Bi-/Transfobie (IDAHOT) cliënten en medewerkers met recht kunnen zeggen dat iedereen zichzelf kan zijn bij HVO-Querido!”

[Bron: Roze 50+ – Foto Roze Loper: COC NL-Tanja Ineke]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!