Volver a la vista general

Nueva publicación: cómo hacer de la escuela un lugar más seguro para los estudiantes LGBT

Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers presenteren de publicatie ‘Waar begin je? Met leerlingen en leraren in gesprek over respect voor seksuele diversiteit’. Het boekje beschrijft hoe scholen optimaal kunnen werken aan een  veilig klimaat voor LHBTI-leerlingen. De publicatie is vanaf vandaag, 30 oktober, HIER gratis te verkrijgen.

Onveilig

Lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse (LHBTI-) leerlingen, voelen zich op school onveiliger dan andere leerlingen. Daarom is het bevorderen van LHBTI-acceptatie sinds 2012 verplicht in het  primair- en voortgezet onderwijs. Sindsdien wordt er op meer scholen aandacht besteed aan seksuele diversiteit, maar de kwaliteit hiervan laat nog te wensen over.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt bijvoorbeeld dat veel scholen het bevorderen van LHBTI-acceptatie weliswaar belangrijk vinden, maar dat ze niet goed weten hoe ze het optimaal kunnen integreren in hun onderwijsaanbod. Waar begin je? laat leraren en schoolleiders zien hoe ze effectief kunnen werken aan veiligheid voor lhbti-leerlingen.

Betrek (LHBTI-)leerlingen

Waar begin je? is de opbrengst van twee jaar gesprekken met scholen en leerlingen over seksuele diversiteit in het onderwijs. Het resultaat is een reeks succesfactoren om op school een veilige omgeving voor LHBTI-leerlingen te creëren. Zo blijkt dat aandacht voor seksuele diversiteit beter van de grond komt op scholen waar leraren met leerlingen in gesprek gaan over hun behoeften op dit gebied. Leraren denken dan meer vanuit de behoefte van leerlingen in plaats van uit te gaan van vaststaande methodieken, wat leidt tot betere resultaten.

De auteurs bevelen aan dat scholen met leerlingen uitwisselen wat hun ervaringen zijn met seksuele diversiteit en hoe de school verbeteringen kan aanbrengen in de lessen en de alledaagse omgang. Het is daarbij in het bijzonder van belang dat scholen goed luisteren naar LHBTI-leerlingen.

Betere samenwerking tussen scholen en externe aanbieders is belangrijk

Scholen maken bij lessen over seksuele diversiteit vaak gebruik van een vaststaand aanbod van externe aanbieders die bijvoorbeeld voorlichtingslessen geven. Scholen vinden die ondersteuning belangrijk, maar willen de behandeling van het onderwerp niet alleen overlaten aan die externe aanbieders.

Uit het onderzoek blijkt dat het nuttig zou zijn als aanbieders en scholen overleggen hoe ze samen kunnen werken aan echte inbedding. Het externe aanbod heeft pas echt effect als scholen het thema seksuele diversiteit zélf een structurele plaats in hun lessen geven en leraren daartoe optimaal ondersteunen.

Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit

De publicatie Waar begin je? is vormgegeven als een vertelling voor leraren en schoolleiders. Het boekje is HIER gratis op te vragen.

Waar begin je? kwam tot stand in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. De publicatie werd samengesteld door de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit, het samenwerkingsverband van Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers. De Onderwijsalliantie gaat de komende maanden met scholen en andere partijen in het onderwijsveld het gesprek aan over eventuele vervolgacties.

[Bron/Illustratie: Onderwijsalliantie]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!