Volver a la vista general

'Es hora de que se acepte el colectivo LGBT en el mbo y en las academias de profesores'

COC Nederland vindt het tijd dat het bevorderen van LHBTI-acceptatie een verplicht onderwerp wordt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op docentenacademies. In een brief aan minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) vraagt de belangenorganisatie om hier nog dit jaar werk van te maken. De verplichtstelling is een afspraak uit COC’s Regenboog Stembusakkoord en het regeerakkoord.

Na een jarenlange campagne van het COC, zijn alle basis- en middelbare scholen sinds 2012 verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen. Dat geldt nog niet voor het mbo, terwijl zich juist daar relatief veel problemen rond LHBTI-acceptatie voordoen. Ook op docentenopleidingen is het onderwerp nog niet verplicht. Docenten die LHBTI-acceptatie op de basis- en middelbare school moeten bevorderen, leren in hun opleiding niet hoe ze dat het best kunnen doen.

Het COC vraagt minister Van Engelshoven om te bevorderen dat er meer wordt gedaan tegen discriminerend geweld. De belangenorganisatie schrijft dat veel LHBTI’s te maken krijgen met geweld om wie ze zijn en noemt recente voorbeelden uit Amsterdam. Het COC wil dat de regering maatregelen neemt om het geweld te voorkómen en dat ze de straffen op discriminatie verhoogt.

Verder vraagt het COC de minister om biculturele en religieuze LHBTI’s te blijven steunen. De organisatie schrijft dat LHBTI-zijn vaak nog heel gevoelig ligt in bijvoorbeeld Turks- en Marokkaanse-Nederlandse kringen en onder moslims en orthodoxe christenen. Dat is vaak een zware last voor LHBTI’s uit die kringen en steun van de regering is voor hen belangrijk.

[Bron: COC NL – Foto minister Van Engelshoven: CC-Paul Janssen]

El COC lucha por los derechos LGBT. ¡Únete a la lucha!