Volver a la vista general

El COC pide al Parlamento que tome medidas contra la violencia

Het COC vraagt de Tweede Kamer om maatregelen tegen anti-LHBTI geweld. De Kamer spreekt op donderdag 5 april met minister Ingrid van Engelshoven over het Emancipatiebeleid.

In een brief aan de Tweede Kamer verwijst het COC naar de recente geweldsincidenten tegen LHBTI’s. Het COC wil dat de aanpak van geweld een topprioriteit van het kabinet wordt en dat er een actieplan komt. Wettelijke straffen op discriminatie moeten omhoog, politie en OM moeten meer werk maken van de discriminatieaanpak en er moet meer aandacht voor komen in de opleiding van agenten en officieren van justitie. Ook moet er aandacht zijn voor preventie.

Het COC wil dat de Kamer maatregelen neemt waardoor leerlingen zich op school veilig voelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. De organisatie pleit er voor dat het bevorderen van acceptatie nog dit jaar verplicht wordt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op docentenacademies, zoals afgesproken in COC’s Regenboog Stembusakkoord. Ook zouden scholen en onderwijsorganisaties meer moeten doen om pesten tegen te gaan.

Het COC vraagt de Kamer om geen dag langer te wachten met het beschikbaar stellen van hiv-preventiepil PrEP. Met PrEP kan het aantal nieuwe hiv-diagnoses onder homo- en bimannen in Nederland drastisch worden teruggebracht. De Gezondheidsraad adviseerde op 27 maart vóór verstrekking van PrEP aan homo- en bimannen. De VVD – nodig voor een Kamermeerderheid – beloofde het COC vorig jaar bij een positief Raadsadvies ‘als eerste voor PrEP te zullen stemmen’.

Het COC wil dat de regering haast maakt met uitvoering van de beloften uit COC’s Regenboog Stembusakkoord. Zo moet er snel een verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet komen, moet de regering niet langer treuzelen met het indienen van een meerouderschapswet en moet er een plan komen ter afschaffing van officiële geslachtsregistratie.

Met Transgender Netwerk Nederland vraagt het COC onder meer om het voor transpersonen eenvoudiger te maken om hun geslachtsregistratie te wijzigen. Ook zou borstconstructie voor transvrouwen weer vergoed moeten worden, zoals de regering vorig jaar toezegde.

[Bron: COC NL – foto: Tweede Kamer: CC-JvL]

El COC apoya a las personas LGBT - ¿Apoya usted al COC?