Volver a la vista general

Victoria: ¡la educación será obligatoria en el mbo!

Het bevorderen van LHBTI-acceptatie wordt ook verplicht in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) op donderdagmiddag 19 april bekend in de Tweede Kamer. Het COC pleit hier al lang voor en spreekt van ‘een overwinning voor LHBTI-studenten in het mbo.’  

“Het is geweldig dat het mbo straks echt aan de slag moet met LHBTI-acceptatie, want juist op mbo-scholen worden LHBTI-jongeren nog vaak gepest”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Dat onze jarenlange inzet hiervoor nu dit resultaat oplevert is gewoon super.”

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau krijgen zes op de tien LHBTI-studenten in het mbo te maken met negatieve reacties op hun identiteit. Dat is vaker dan op andere schooltypen. Bijna de helft van de mbo-scholen doet nu niets om LHBTI-acceptatie te bevorderen, concludeerde de Onderwijsinspectie in 2016.

Minister Van Engelshoven maakte donderdag tijdens een debat over het Emancipatiebeleid bekend dat ze de zogenaamde kwalificatieregeling voor het mbo op dit punt gaat aanpassen. Het COC wordt daarbij betrokken. De minister reageerde op vragen van onder meer Kirsten van den Hul (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). De nieuwe regeling treedt naar verwachting in 2019 in werking. Op basis- en middelbare scholen is het bevorderen van LHBTI-acceptatie al verplicht sinds 2012.

Verplichte aandacht voor LHBTI-acceptatie in het mbo is één van de beloften uit COC’s Regenboog Stembusakkoord. Dat werd op 7 maart 2017 getekend door acht politieke partijen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk drong in april 2017 met een motie aan op uitvoering van de belofte, maar de regering gaf daar tot nu toe geen gevolg aan.

Mbo-student Nick stelde tijdens COC’s Verkiezingsdebat 2017 een vraag over het onderwerp: “Voorlichting over dit onderwerp is op alle scholen verplicht behalve op het mbo, de school waar ik op zit. Waarom is dat? En kunnen jullie er voor zorgen dat het ook op het mbo verplicht wordt?” Alle aanwezige politici beloofden Nick om er werk van te maken en nu wordt het echt geregeld.

Mbo-scholier Niek vroeg politici bij COC’s verkiezingsdebat om het bevorderen van LHBTI-acceptatie verplicht te stellen in het mbo.

[Bron: COC NL – Foto Paarse Vrijdag op mbo-college ROC van Twente: Neeltje Knaap]

El COC apoya a las personas LGBT - ¿Apoya usted al COC?