Volver a la vista general

Primera alfombra rosa en Zelanda

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland is de eerste Zeeuwse zorginstelling die het certificaat ‘De Roze Loper’ toegekend krijgt.

Op 20 februari jl. heeft Dekra Certification BV bij Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland een certificeringsaudit uitgevoerd voor het certificaat ‘De Roze Loper’. De audit is succesvol afgerond en Stichting Ouderzorg Noord-Beveland is hiermee de eerste zorgorganisatie in Zeeland die het certificaat ‘De Roze Loper’ heeft behaald.

Op dinsdag 12 maart om 14.00 uur vindt de feestelijke uitreiking plaats in Zorgcentrum Cleijenborch, dr. Maasstraat 4 te Colijnsplaat.

‘De Roze Loper’ bestaat uit een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in de zorg (zowel voor cliënten als voor medewerkers). Cliënten en medewerkers voelen zich na het traject meer gezien en voelen zich veilig in hun seksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen.

Bij Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland maakt ‘De Roze Loper’ onderdeel uit van haar diversiteitsbeleid. Hiermee benadrukt deze zorginstelling dat iedereen welkom is, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, huidskleur, etnische afkomst, geloof e.d.

‘De Roze Loper’ is ontwikkeld door Roze 50+, een samenwerkingsverband van ANBO en COC, voor toepassing binnen de ouderzorg, welzijnswerk, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg, maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg. ‘De Roze Loper’ maakt LHBTI-vriendelijkheid van de organisatie objectief toetsbaar, aan de hand van drie thema’s (bewustwording, respect & openheid, empowerment & continue passende aandacht en privacy & veiligheid) en geeft instellingen daarmee praktisch inzicht in hoeverre hun aanbod aansluit bij de diversiteit van de LHBTI-doelgroep. Voor meer informatie – zie RozeZorg.nl.

[Bron: Roze 50+ – Foto Roze Loper: COC NL-Tanja Ineke]

Het COC ondersteunt LHBTI’s – Steun jij het COC?