Volver a la vista general

Nuevo kit de herramientas Pink 50+ para el cuidado y el bienestar

Er is een vernieuwde, herziene versie van de Roze 50+ Toolkit met praktische informatie en suggesties om (meer) aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit in zorg- en welzijnsorganisaties. De Toolkit is uitgegeven door Roze 50+ (een samenwerkingsverband van COC en ANBO) en is gratis te downloaden via Roze50Plus.nl.

Het betreft mogelijkheden om de aandacht voor LHBTI’s te agenderen, te versterken, te implementeren en te borgen. De nadruk ligt daarbij vooral op LHBTI (‘roze’) ouderen die zorg of ondersteuning ontvangen in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, door een welzijnsorganisatie of thuis.

De Toolkit bevat verwijzingen naar informatiebronnen, literatuur en goede praktijkvoorbeelden. Ook beschrijft de Toolkit activiteiten om in te zetten voor of met groepen bewoners/cliënten en hun netwerk en voor medewerkers of vrijwilligers. Dat kan variëren van allerlei vormen van amusement tot deskundigheidsbevordering.

[Bron/Illustratie: Roze 50+]

El COC apoya a las personas LGBT - ¿Apoya usted al COC?