Volver a la vista general

La Inspección investiga cómo promueven las escuelas la aceptación del colectivo LGBT

De Onderwijsinspectie gaat onderzoeken hoe scholen LHBTI-acceptatie bevorderen. Directe aanleiding is de LHBTI-vijandige lesmethode van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) die in september in het nieuws kwam. Het COC riep de Onderwijsinspectie toen op om in actie te komen tegen de lesmethode, en wil dat onderzocht wordt of ook andere scholen over de schreef gaan.

Op aandringen van het COC en Kamerleden gaf minister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) de Onderwijsinspectie op 12 september opdracht om in actie te komen tegen de LHBTI-vijandige lesmethode. Op 6 november liet de Inspectie weten ook te zullen onderzoeken of andere scholen wel goed bezig zijn met het bevorderen van LHBTI-acceptatie. Basis- en middelbare scholen zijn sinds 2012, na een jarenlange campagne van het COC, verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen.

De Onderwijsinspectie gaat in haar onderzoek ook na of scholen andere basiswaarden op goede wijze bevorderen. In het kader van burgerschap zijn scholen onder meer verplicht om actief burgerschap en sociale integratie bevorderen.

Voor het onderzoek zal de Inspectie zowel aangekondigd als onaangekondigd een breed scala aan scholen bezoeken. Het gaat om scholen met verschillende achtergronden en levensbeschouwelijke opvattingen, zowel uit het primair en voortgezet onderwijs, evenals het mbo waar bevorderen van LHBTI-emancipatie op aandringen van het COC sinds september 2019 ook verplicht is.

Het COC vindt het positief dat de Inspectie gaat onderzoeken of ook andere scholen op goede wijze LHBTI-acceptatie en andere basiswaarden bevorderen. Daarnaast wil de organisatie dat er daarbij ook wordt opgetreden tegen scholen die over de schreef gaan, zoals de scholen die de ISBO-methode of andere LHBTI-vijandige methoden gebruiken.

Het rapport van de Inspectie wordt naar verwachting in de loop van februari 2020 gepubliceerd.

[Bron: COC NL & Onderwijsinspectie – Foto klaslokaal COC-LHBTI-voorlichting: Mirjam van der Linden]

El COC apoya a las personas LGBT - ¿Apoya usted al COC?