Volver a la vista general

La aceptación debe convertirse en la norma en la escuela

Acceptatie van LHBTI’s en andere groepen moet op school de wettelijke norm worden. Die oproep doet het COC in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op woensdag 30 september over een wetsvoorstel dat bepaalt wat scholen moeten doen om van leerlingen verantwoordelijke burgers te maken.

UPDATE 30 september 2020: de behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld i.v.m. een debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis. Inmiddels dienden de Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Peter Kwint (SP) voorstellen in om het wetsvoorstel aan te passen in lijn met voorstellen van het COC.

Nu komt het nog regelmatig voor dat scholen pleiten voor afwijzing van LHBTI’s. Zo zijn er reformatorische scholen die verklaringen gebruiken waarin staat dat ‘een homoseksuele levenswijze [wordt] afgewezen’. Er zijn Islamitische scholen die jonge leerlingen voorhouden dat hun God LHBTI’s zou verafschuwen. Eén op de 3 scholen besteedt helemaal geen aandacht aan LHBTI-acceptatie, bleek onlangs uit een peiling van Rutgers.

Het COC wil dat daar een eind aan komt. Het moet ondenkbaar zijn dat scholen mensen afwijzen omdat ze Zwart, Joods of Moslim zijn. Net zo min zouden scholen mensen moeten kunnen afwijzen omdat ze LHBTI zijn.

Positieve norm

Het COC wil dat elke school in Nederland een positieve, niet-onderhandelbare norm uitdraagt en handhaaft dat iedereen wordt geaccepteerd, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, huidskleur of achtergrond is.

Wetgeving die bepaalt dat acceptatie op school de norm is, is volgens het COC hard nodig. Er is nog altijd veel geweld tegen LHBTI’s. ‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord en LHBTI-scholieren worden veel vaker gepest dan gemiddeld. Dat leidt bij leerlingen tot gevoelens van angst en onveiligheid en kan negatieve gevolgen hebben voor schoolprestaties en hun gezondheid.

De Tweede Kamer spreekt op woensdag 30 september over het wetsvoorstel van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) over de ‘burgerschapsopdracht’ van scholen. Dit wetsvoorstel bepaalt wat scholen moeten doen om van leerlingen verantwoordelijke burgers te maken. Kern is dat de school leerlingen respect moeten bijbrengen voor de basiswaarden van de democratische samenleving.

Het COC vindt dat explicieter in de wet moet worden verwoord dat acceptatie van eenieder op school de norm is.

Zie HIER ter informatie de brief die het COC onlangs naar de Tweede Kamer stuurde met het oog op het debat over de aanscherping van de burgerschapsopdracht in het onderwijs.

[Bron: COC NL – Illustratie: COC’s GSA]

El COC apoya a las personas LGBT - ¿Apoya usted al COC?